vrijdag 9 juni 2017

Instellingen negeren verbod ministerie van Volksgezondheid inzake eigen bijdrag

Volksgezondheid overweegt nadere stappen tegen instellingen die bijdrage blijven vragen


Personen die zich in een zorginstelling melden voor radiologisch onderzoek moeten, ondanks een verbod van het ministerie van Volksgezondheid, toch een eigen bijdrage betalen. Verzekerden van Assuria, Self Reliance en Parsaco moeten tussen de 95 en 350 Surinaamse dollar bijbetalen voor onderzoek. De zorgverleners menen dat ze niet langer uitkomen met de tarieven die dateren uit 2012.

Het ministerie schijnt echter, aldus vandaag, vrijdag 9 juni 2017, de Ware Tijd, niet op de hoogte te zijn dat de maatregel niet is teruggedraaid.

Directrice en medisch inspectrice Maureen Wijngaarde-van Dijk van het ministerie reageert verbaasd wanneer ze hiermee wordt geconfronteerd. Het departement zal dit onderzoeken en nagaan of, en zo ja, welke consequenties hieraan verbonden kunnen worden.

Ze herinnert zich dat de minister met de dienstverleners hierover heeft gesproken. Toen was nadrukkelijk gezegd, dat de kosten niet op de patiënten verhaald mogen worden. Er zou een andere manier gezocht worden om de kosten te dekken.

'Er is een voorstel geopperd en de opdracht was dat de zorgverleners het voorstel zouden uitwerken en aanbieden aan de minister. Vorige week was men er nog mee bezig. Er moet gerapporteerd worden aan de bewindsman.'

Wat sancties betreft kan Wijngaarde-Van Dijk vanuit haar functie als medisch inspectrice niet veel doen. Ze zal de minister informeren dat nog steeds betaling gevraagd wordt, zodat er verdere stappen genomen kunnen worden.

0 comments:

Een reactie plaatsen