vrijdag 23 juni 2017

Internationaal opererend Jacobs Consultancy gaat voor regering EBS doorlichten

'Bureau gaat regering adviseren over realisatie gewenste efficiëntieslagen binnen energiesector'

(Bron foto: EBS)

Het buitenlandse bedrijf Jacobs Consultancy is door de regering aangetrokken om de Energie Bedrijven Suriname (EBS) door te lichten. Het bedrijf zal de processen én de financiële positie van het staatsbedrijf nauwkeuring bekijken om de verbetergebieden te identificeren. Daarnaast zal een strategie ontwikkeld worden die de sector weer op spoor moet brengen richting de gewenste financieel duurzame en commerciële basis. Dit is nodig om de huidige en toekomstige vraag naar elektriciteit te kunnen garanderen. 

Op het hoofdkantoor van de EBS vond dinsdag een ontmoeting plaats met de vertegenwoordigers van Jacob Consultancy. Dit bedrijf zal de regering adviseren over de realisatie van de gewenste efficiëntieslagen binnen de energiesector, deelt de EBS mee in een persbericht.


'De energiesector is een dure, maar heel belangrijke sector voor de kwaliteit van het leven en ook de economische ontwikkelingen van ons land. De afgelopen periode is er daarom binnen diverse groepen in de samenleving veel discussie geweest over de kostprijs van elektriciteit. De komst van Jacobs Consultancy wordt daarom toegejuicht, vooral daar zij reeds bekend is in Suriname. Dit consultant bureau heeft enkele jaren geleden eveneens werkzaamheden verricht bij Staatsolie', aldus de EBS donderdag 22 juni 2017

Tijdens de ontmoeting was ook minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, aanwezig. Hij sprak in zijn introductie over het streven van de overheid naar een gezonde en transparante elektriciteitsvoorzieningssector in het algemeen en een gezond elektriciteitsbedrijf in het bijzonder. De minister gaf te kennen dat de overheidssubsidies voor de energiesector 6 tot 7% van het Bruto Nationaal Product beslaat. Dit kan niet langer worden gehandhaafd. De overheid heeft daarom de uitdaging om deze subsidies op korte termijn terug te brengen.

EBS-directeur Rabin Parmessar merkte op, dat de overheid met de aanname van de Elektriciteitswet en de Wet Energie Autoriteit Suriname (EAS) de eerste stap heeft gezet om de elektriciteitsvoorzieningssector te ordenen. Een belangrijke taak en verantwoordelijkheid van de EAS is het voorbereiden van het Elektriciteit Sector Plan dat de strategie en regulering van de sector vast stelt.

0 comments:

Een reactie plaatsen