maandag 19 juni 2017

John van Coblijn: 'Overheid bezig met volksbedrog'

'Prijsverhoging brandstof moet nu gezocht worden in sfeer van handelingen regering, niet in wereldmarktprijs'

'Het zou van transparantie getuigen als men samenleving voorbereidt op prijsverhogingen of -dalingen'Het ‘stiekempjes’ verhogen van de brandstofprijs met 5% voor de consument, terwijl nergens op de internationale markt blijkt dat deze prijzen omhoog zijn gegaan, betekent niets anders dan dat de government take wederom is bijgesteld. Tot deze conclusie komt de politicus John van Coblijn

'De prijs van olie op de internationale markt is van april naar nu van 51 naar 49,95 Amerikaanse dollar per vat gedaald. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) bedriegt ons', zegt de politicus vandaag, maandag 19 juni 2017 in het Dagblad Suriname.

De overheid heeft volgens Van Coblijn wel invloed op de benzineprijs door twee factoren. Bij de eerste gaat het om het wisselkoersbeleid waar bij de geringste stijging van de valutawisselkoers (Amerikaanse dollarkoers) de pompprijzen ook een opwaartse beweging beginnen te tonen. Bij de tweede gaat het om de brandstofbelasting of wel de zogenaamde government take.

'Het is daarom van groot belang, dat er gezond beleid wordt gemaakt dat de samenleving niet treft in haar loon of mogelijkheden om koopkracht uit te oefenen. Wat hier aan de hand is, is bedrog. Dit, omdat men de internationale markt als hoofdschuldige aanmerkt, terwijl de verhoging nu juist gezocht moet worden in de sfeer van handelingen die de regering pleegt', aldus de politicus.

Van Coblijn voert aan, dat het ministerie bij de voorlaatste prijsverhoging had aangegeven dat alles in orde was gemaakt dat de overheid haar aandeel zou hebben in de vorm van Srd 1,30 op benzine en Srd 70 cent op diesel. Hij vindt dat de overheid volwassen moet spelen en de consequenties moet aanvaarden van het slecht financieel-economisch beleid die zij zelf heeft gemaakt.

Van Coblijn is het niet eens met het standpunt dat pompprijzen nu kort voor inwerkingtreding zullen worden bekendgemaakt. Hiermee wil de overheid de rush bij de pompen voorkomen. 'Het zou juist van transparantie getuigen als men de samenleving voorbereidt op prijsverhogingen of prijsdalingen. Hierdoor kan de consument ook plannen met de steeds minder wordende financiële middelen die zij tegenwoordig beschikbaar heeft. Mag het volk geen voordeel hebben aan een prijsdaling? Mag zij niet plannen naar een prijsverhoging toe?', stelt hij.

Volgens de politicus vergt de democratie van een overheid, dat de samenleving voldoende en op tijd wordt geïnformeerd. Hij vindt dat regeerders nu eindelijk moeten stoppen met dit soort ‘oude ideeën’.

0 comments:

Een reactie plaatsen