woensdag 28 juni 2017

Kensenhuis (NDP): 'Manier van aanpak Ontwikkelingsplan een unicum'

'Om investeringen te stimuleren is betere wetgeving nodig'

'Wat ik in dit plan mis is hoe de regering de milieuvervuiling een halt zal toe roepen'


Het Ontwikkelingsplan (OP) 2017-2021 verschilt hemelsbreed met de eerder behandelde ontwikkelingsplannen. Dit Ontwikkelingsplan is ingediend met een vijftal ontwikkelingsprioriteiten. 'Als er wordt gekeken naar de manier hoe dit Ontwikkelingsplan in elkaar is gezet en de manier van aanpak, dan kan ik concluderen dat deze manier van aanpak een unicum is mevrouw de voorzitter', zei de voorzitter van commissie van rapporteurs, Patrick Kensenhuis (NDP), die de spits afbeet bij de behandeling van het OP en de begrotingen van 2017 gisteren door De Nationale Assemblee, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 28 juni 2017.

Voor dit OP zijn de overheidsinvesteringen gedurende de planperiode geraamd op ongeveer 7.3 miljard Amerikaanse dollar , waarvan de totale publieke en de private investeringen zijn geschat op 8,1 miljard. Kensenhuis wil van de regering weten om welke publieke en private investeringen het gaat, omdat deze niet duidelijk verwerkt zijn in het plan. Er is volgens de volksvertegenwoordiger betere wetgeving nodig om investeringen te stimuleren. De Investeringswet is sterk verouderd.

Er zijn 49 ontwikkelingsgebieden opgenomen in het OP, waarvan per ontwikkelingsgebied een 'swot'-analyse is gemaakt. De analyse van de sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen is door het Planbureau gemaakt van onder andere de energie-, gezondheids-, goud-, aardolie en bauxietsector.

Kensenhuis voerde aan, dat in dit OP er aandacht is besteed aan de strategiematrixen voor onder andere:
• de herstructurering van het nationaal Planapparaat;
• het bevorderen van Investeringen, ondernemerschap en export;
• de lokale handel;
• de inputsmarkt voor de exportproductie en nog enkele andere beleidsprogramma’s.

Het Assembleelid gaf aan wat de hoofddoelen van dit OP zijn:
1. Het versterken en het vergroten van de ontwikkelingscapaciteit. Het OP praat over twee gebieden om de ontwikkelingscapaciteit te bepalen:
a) De institutionele ontwikkeling zoals het versterken van de overheid organisaties, de politiek bestuurlijke organisaties en het statistiek bureau.
b) De ondersteunende sectoren zoals de infrastructuur, energie, water, telecommunicatie, het technische en beroepsonderwijs dat essentieel is om je productiesector te ontwikkelen.
2. Het bereiken van duurzame ontwikkeling door de economische en de sociale ontwikkeling, en wel zodanig dat de economische en de sociale ontwikkeling met elkaar worden gecombineerd.

Kensenhuis stelde vast, dat er veel aandacht is besteed aan duurzame ontwikkeling. De financiering van het plan, uitvoering, monitoring en evaluatie zijn eveneens uitvoerig beschreven. De politicus benadrukte het belang van bescherming van het milieu, waarvoor een Milieuwet nodig is. In het OP is wel aandacht besteed aan milieu.

'Maar, wat ik in dit plan mis, is hoe de regering de milieuvervuiling een halt zal toe roepen. Terwijl we het milieu nuttig gebruiken, zal er ook moeten gewerkt worden aan de vervuiling van het milieu, anders is het dweilen met een open kraan', beklemtoonde Kensenhuis. De beleidsmakers moeten volgens het Assembleelid alles in het werk stellen om in elk geval ervoor zorg te dragen dat de samenleving niet door milieuvervuiling ziek wordt. In het OP wordt aangegeven dat er gewerkt wordt aan aangepaste wetgeving en een verhoogd milieubewustzijn van de burgers. 'Ik wil graag van de regering weten of er al aangepaste wetgeving in de maak is om onze milieu te beschermen en hoe de regering zal gaan werken aan een verhoogd milieubewustzijn van de burgers?'

Kensenhuis vroeg de regering om in het OP de aanpak van de milieuvervuiling op te nemen. Hij legde ook de focus op een gezonde leefstijl.

0 comments:

Een reactie plaatsen