zondag 4 juni 2017

Kort lontje Van der San: 'In politieke arena verwacht je geen politieke honden'

Bewindsman lijkt met ingezonden stuk zijn gewraakte uitspraak te willen rechtvaardigen....

'Een grotere opportunist dan de heer Santokhi ken ik niet' 


Het recente voorval in De Nationale Assemblee, waarbij de minister van Justitie en Politie Eugène van der San betrokken is geweest, heeft vele tongen in beweging gebracht. Sommige hypocrieten daartussen denken hun kans schoon te zien om de minister een denkbeeldige imagoschade te berokkenen. Maar, imagoschade kan je pas oplopen als je betrapt wordt op politieke manipulatie en leugens tegen jouw achterban, partijgenoten of anderszins. Ingevolge het reglement van orde van De Nationale Assemblee wordt de regering in de gelegenheid gesteld om in voorkomende gevallen vragen van leden te beantwoorden. Je mag verwachten dat op basis van inhoud een eventuele reactie uit de zaal kan komen. 

Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht. Een mooi Nederlands spreekwoord, maar als je het verkeerd gebruikt dan heeft het geen enkele waarde. Tijdens mijn installatie heb ik ook het volgende gezegd: 'Wat mij betreft ben ik in een rijdende trein en stap van de ene wagon naar de andere, terwijl ik besef dat ik vanaf vandaag een politieke functie zal gaan bekleden, hoewel het niet zo is dat in deze functie jij je land niet op een voortreffelijke wijze kan dienen. Maar, in Suriname denken sommige personen dat als jij een politiek ambt vervult, dan ben je automatisch schietschijf geworden voor hun wrok en haat of jaloezie.'

En dit is precies wat recentelijk in De Nationale Assemblee met de minister van Justitie en Politie heeft plaatsgevonden.

Ik heb geen verontwaardigde reacties gehoord over de uitlating 'Mi Mars' en andere vulgaire uitingen van het lid Jogi naar de minister toe. Het herhalen van iets dat meermalen in De Nationale Assemblee werd verkondigd, dat Jogi een geitendief is na uitgelokt te zijn, wordt erger gezien dan die vulgaire taal.

In De Nationale Assemblee is het reglement van orde niet al te lang terug op een verschrikkelijke wijze met de voeten getreden. Een ordinaire vechtpartij met alles erop en eraan. Daartegenover zou gezegd kunnen worden, dat het niet onder deze voorzitter heeft plaatsgevonden. Het was toen de voorzitter zelf die in de ring stond.

Dat neemt niet weg dat het tijd wordt om niet ervan uit te gaan dat wij in De Nationale Assemblee komen om een politieke battle te voeren. Wat een niveau en denkrichting. De heer Santokhi die over van alles en nog wat naar de president stapt roept hem op om zich te buigen over de Justitieminister? Misschien kunt u hem ook direct adviseren, hoe te handelen (zoals) in andere gevallen. Een grotere opportunist ken ik niet. Niet een gentleman waardig.

Dat Van der San vanaf zijn aantreden alleen maar blunders begaat moet ik uit deze mond horen. Ik weet inderdaad wel waar ik de grootste blunder heb begaan. Als DNA moet worden gezien als een politieke arena, dan kun je politieke leeuwen en tijgers verwachten, maar geen politieke honden.

En als mijn naam niet voorkomt in een artikel van de verslaafde zwerver weet hij dat niemand het leest. Een staaltje selectieve verontwaardiging.

Eugène van der San

0 comments:

Een reactie plaatsen