donderdag 8 juni 2017

'Loyalisten op ministersposten geen enkele garantie voor goed beleid'

NPS-voorzitter: 'President moet nu met minister komen die vertrouwen zal uitstralen'

'Zoveelste minister onder het kabinet Bouterse die het veld moet ruimen is teken van slecht beleid'


NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt dat het plaatsen van loyalisten op ministersposten geen enkele garantie biedt dat goed beleid gevoerd zal worden. Daarvoor is er deskundigheid en een stabiele persoonlijkheid nodig. De politicus zegt vandaag, donderdag 8 juni 2017, op Starnieuws, dat de president nu op basis van de lessen die geleerd zijn, met een minister van Justitie en Politie moet komen, die vertrouwen zal uitstralen. De bewindspersoon moet de immense problemen rond de criminaliteit en de onrust binnen het Korps Politie Suriname het hoofd kunnen bieden.

Het baart Rusland zorgen, dat de zoveelste minister onder het kabinet Bouterse het veld moet ruimen. Dit is zonder meer een teken van slecht beleid. Bovendien wordt er ook een aanslag gepleegd op de al fragiele staatskas.

Rusland vraagt zich af waar de ontwikkelingsvisie en het toekomstgericht denken van de regering op gestoeld zijn. De boodschap die zowel nationaal als internationaal wordt gegeven over Suriname is volgens hem niet goed en straalt onkunde uit.

'Van het begin af was het duidelijk dat met de benoeming van Van der San een valse start werd gemaakt. In twee maanden tijd zijn er teveel incidenten geweest, waarbij veiligheidsautoriteiten door het slijk zijn gehaald. Zelfs de procureur-generaal heeft het moeten ontgelden.' 

Wanneer in dit geval gekeken wordt naar de verruwing van de criminaliteit, met name het aantal overvallen met geweld en het groeiend aantal drugsvangsten, lijkt het Rusland verstandig om de positie van het ministerie van Justitie en Politie serieus te bekijken en deze te versterken door sleutelfiguren en deskundigen te rekruteren.

De NPS-leider pleit voor sterke instituten, waardoor de pilaren van het overheidsapparaat in een goed fundament verankerd zijn. 'Het ministerie dient met de nodige kunde en ervaring bestuurd te worden en daar is geen plek voor vrienden of politieke loyalisten.' Er dienen beleidsmaatregelen genomen te worden waardoor de criminaliteit krachtig wordt teruggedrongen. De NPS-voorzitter wacht de ontwikkelingen af en kijkt uit naar de verdere stappen in deze van de regering.

0 comments:

Een reactie plaatsen