donderdag 15 juni 2017

LVV presenteert concept visserijwetgeving

Conceptwet mijlpaal in LVV-FAO project ‘Updating Suriname’s Capture Fisheries Legal Framework’


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, heeft woensdag 14 juni 2017, en dinsdag in samenwerking met de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties, FAO, een tweede stakeholders workshop gehouden met belanghebbenden in de visserijsector. Tijdens de workshop is de concept visserijwetgeving gepresenteerd, waarbij de stakeholders de mogelijkheid hadden commentaar te leveren en input te geven, aldus LVV in een persbericht vandaag. 

De conceptwetgeving is een mijlpaal in het LVV-FAO project ‘Updating Suriname’s Capture Fisheries Legal Framework’ welke begon in maart 2016 met een grote vergadering van ongeveer 80 visserij belanghebbenden.

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de conceptwetgeving door experts van LVV en FAO, waarbij de input en aanbevelingen van de eerste workshop zijn meegenomen.

De nieuwe wetgeving zal moeten zorg dragen voor een duurzaam beheer van de visbestanden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Suriname, alsmede de mogelijkheden vergroten voor Suriname om duurzaam in te vissen in volle zee, rekeninghoudend met de regels van de relevante Regionale Organisaties voor Visbestanden Beheer (ROVB's).

Verder biedt de nieuwe wetgeving de belanghebbenden in de visserij de mogelijkheid om effectief deel te nemen in de besluitvorming binnen de sector. In dit verband wordt in de nieuwe wetgeving voorzien van een beleidsraad en een nationaal forum voor de visserijsector.

Een andere prioriteit in de nieuwe wetgeving is de betere en effectievere aanpak van de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) in Suriname’s EEZ en daarbuiten middels strengere sancties en verhoogde boetes voor IOO visserij. In navolging van andere landen in de regio zal Suriname ook beginnen aan het formuleren van een Nationaal Actie Plan voor het voorkomen, ontmoedigen en elimineren van IOO visserij. De nieuwe wetgeving en het nationaal actieplan zullen duidelijke en praktische regelgevingen bevatten om IOO visserij en de mogelijkheden voor handhaving van deze regels te vergroten.

De wetgeving voorziet ook in een betere samenwerking tussen de visserijdienst, de Kustwacht, de Maritieme Autoriteit Suriname, Natuurbeheer en andere relevante diensten. Het ministerie van LVV kijkt uit naar een gedegen en breed gedragen wetsproduct, waarin zij zich kan terugvinden en dat bovenal garant zal staan voor duurzame visserij. Daarom heeft het ministerie zich gecommitteerd aan de totstandkoming van dit wettelijk raamwerk, inclusief de benodigde besluiten en aanvullende maatregelen.

De nodige informatie uit deze tweedaagse vergadering zal uitgewerkt worden in de nieuwe wetgeving. Het streven is om eind dit jaar een finaal concept van de nieuwe wetgeving klaar te hebben.

Ter informatie:


http://www.fao.org/sids/resources/projects/detail/en/c/281932/

Updating the national capture fisheries legal framework in Suriname

The project provides assistance to Suriname in the development of an efficient legal framework for capture fisheries management in line with international best practices and obligations arising out of international legal instruments for fisheries. The project addresses the substantial shortcomings in the current legal framework for fisheries. These shortcomings relate to the absence of clear licensing procedures for marine capture fisheries, the inadequate framework for carrying out effective monitoring, control and enforcement, and the lack of a sufficiently detailed legal framework for inland fisheries, with conflicts of resource users and misinterpretation of existing legislation as a result.
Project outputs include the preparation of stakeholders to engage in the legislative process in a meaningful way, the preparation of a review report of the current legal framework that affects fisheries, including recommendations on the legal interventions required to address shortcomings, the carrying out of broad stakeholder consultations and the preparation of draft legislation. The outcome of the project is an improvement in the sustainability and efficiency of the fisheries sector with related benefits on food security and income generation as a result. Through two field consultations, and the development of accessible information material, the involvement of stakeholders in the process will be facilitated.
The project activities are in line with the priorities set in the country programming framework and with the national white papers of the fisheries sector 2012-2016.
The project will be used to test a legal assessment tool and will count as co-financing in the REBYC-LAC II project, which foresees legal activities in the region. Subject to availability of funding provided by CITES, the project will also be linked to activities on the legal implementation of CITES listings.
02 Mar 2015
 - 31 May 2016
Funding
US$ 116,000
Donors
Food and Agriculture Organization of the United Nations

0 comments:

Een reactie plaatsen