zondag 18 juni 2017

Mathoera (VHP): 'Regering heeft Korps Politie Suriname systematisch verzwakt'

'Met vervanging politieleiding worden de problemen van het KPS niet opgelost'

'Het is een mooi scenario om de leiding van het KPS onder controle te krijgen'


'Het is naïef om te veronderstellen dat met de vervanging van de huidige politieleiding de problemen van het Korps Politie Suriname (KPS) zullen worden opgelost. Immers, als men werkelijk van plan was, problemen van het korps op te lossen, dan had men ze niet gecreëerd, zoals de vele andere problemen in het land', aldus VHP-Assembleelid Krishna Mathoera, die voor haar toetreden tot de politiek deel uitmaakte van de korpsleiding, vandaag, zondag 18 juni 2017, op Starnieuws.

Het Mediation Team, ingesteld door toenmalig minister van Justitie en Politie Eugene van der San, heeft voorgesteld om de complete leiding van het Korps Politie Suriname (KPS) te vervangen. Mathoera benadrukt, dat de regering het KPS systematisch heeft verzwakt. Daarom zouden de leden van de Surinaamse Politie Bond (SPB) volgens haar goed moeten nadenken, wat de consequenties zijn van hun besluit. Immers ook van hen wordt verwacht dat ze strijd leveren voor een duurzame oplossing van de problemen waarin het KPS terecht is gekomen.

In de afgelopen zeven jaren heeft de regering een redelijk sterk politieorgaan systematisch kapot gemaakt, volgens de volksvertegenwoordigster. De achterstanden rond de rechtspositie en de werkomstandigheden in het KPS zijn zo erbarmelijk, dat de SPB het vertrouwen in de korpsleiding heeft opgezegd.

'De vraag is, wie is verantwoordelijk voor deze chaos binnen het KPS? De leiding van het KPS of de regering, die deze leiding heeft aangesteld en die ook sturing moest geven aan deze leiding?', vraagt Mathoera.

Het benoemen van maar liefst vier ministers in zeven jaren op Justitie en Politie en straks de vijfde, is voldoende bewijs, dat men bezig is te experimenteren met de belangen van het volk. Direct na het aantreden van de regering Bouterse-I is volgens het Assembleelid ontzettend veel geld verspild met een zogenaamde reorganisatie binnen het KPS, welke in opdracht van de president moest worden uitgevoerd. Hiervoor was een change manager aangetrokken.

'Het resultaat van de reorganisatie is dat het KPS thans in alle opzichten er slechter aan toe is. Leiderschap zonder vertrouwen, geen beleid, geen middelen, geen gemotiveerd personeel, geen transparante processen en de 'outcome', waarover het volk allesbehalve tevreden is. Bovendien blijken afdelingshoofden van zeer gespecialiseerde afdelingen te zijn vervangen door regeringsgezinde politieambtenaren. Ook de voormalige voorzitter van de SBP was gecompromitteerd en heeft zijn verantwoordelijkheid om op te komen voor het personeel schromelijk verzaakt. Investeringen binnen het KPS zijn gewoon stopgezet. Meer dan vijftien gebouwen staan half afgebouwd, waaronder het gebouw Forensische Opsporing en het hoofdbureau van politie, dat tijdens de Front Regering waren aangevangen.'

Mathoera voert aan dat de meeste leden van de huidige leiding in de jaren 2005 tot 2010, onder aansturing van een sterke minister en de toenmalige korpschef Delano Braam, het veiligheidsniveau op een zeer aanvaardbaar niveau hebben gebracht. Veiligheid, die in elke NDP-regeerperiode verworden is tot een topprioriteit en die elke keer in een Frontperiode beheersbaar is gemaakt.

'Er is hier veel meer aan de hand dan menigeen wel beseft. Denk maar aan de vele corruptiegevallen en de belangen van vrienden, die beschermd moeten worden. Het is een mooie scenario om de leiding van het KPS onder controle te krijgen.'

Indien men werkelijk begaan was met de rechtspositionele problemen van de ambtenaren van politie, dan had men in de afgelopen vijf tot zes maanden serieus gewerkt aan het oplossen van deze problemen, vindt Mathoera. De Amnestiewet, de resolutie over artikel 148 van de Grondwet zijn zaken, die binnen een handomdraai zijn uitgevoerd. 'De president heeft echt wel de macht om zaken te veranderen, alleen wil hij het wel, is de vraag. Overigens zijn er topdeskundigen met ruime ervaring in het land, die de huidige korpsleiding als adviseurs kunnen ondersteunen. En die adviseurs of deskundigen heeft men nooit willen inzetten, omdat ontwikkeling en vooruitgang niet de doelen zijn van deze regering.'

Mathoera wijst er op, dat sterke en stabiele instituten noodzakelijk zijn om ontwikkelingsdoelen te realiseren. 'Veiligheid en vrijheid zijn twee belangrijke doelen, waarvoor onze voorouders hebben gestreden en die nu door de vele gevallen van criminaliteit een fata morgana blijken te zijn. Deze strijd moet daarom wederom worden gestreden, maar dan door de huidige generatie.'

Een strijd, die ook in de jaren tachtig en negentig is gevoerd, onder de toenmalige vakbondsleiders en waar het KPS in alle opzichten kapot geslagen was door dezelfde leiders, die nu aan de macht zijn.
De leden van de SPB, die dank zij hun motivatie en liefde voor het land het korps draaiende houden, verdienen volgens Mathoera ook de ondersteuning van brede lagen van de samenleving. 

'Ook voor de samenleving is het tijd om te strijden voor het voortbestaan van een KPS, dat moet waken voor onze veiligheid en vrijheid. We kunnen hierbij een voorbeeld nemen aan de strijd, die onze voorouders hebben gevoerd.'

0 comments:

Een reactie plaatsen