donderdag 15 juni 2017

Minister Noersalim installeert Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

Commissie moet dit jaar nog dag uitroepen tot Dag van Nationale Rouw

(Bron foto: ministerie van Binnenlandse Zaken)

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft dinsdag de Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld voor de duur van een jaar geïnstalleerd. Deze commissie heeft onder andere als doel om dit jaar nog een dag uit te roepen tot Dag van Nationale Rouw. De bewindsman zegt, aldus vandaag, donderdag 15 juni 2017, een persbericht van het ministerie, dat de commissie vorig jaar ook de zegen had van president Desi Bouterse. 

In het verlengde hiervan is de commissie weer voor een jaar benoemd, omdat de taken die de commissie nu heeft veel uitgebreider zijn dan die van vorig jaar. 'En om aan te geven dat de regering zo een initiatief niet alleen een warm hart toedraagt, maar ook daadwerkelijk die ondersteuning geeft, hebben we vanuit het Kabinet van de President twee leden in de commissie, namelijk Kenneth Slooten en Henk Herrenberg', sprak minister Noersalim.

De commissie heeft in totaal dertien taken meegekregen. Tijdens de installatie heeft de minister als één van de belangrijke doelen onderstreept het geven van een gezicht en een stem aan alle slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. Andere taken zijn erkenning eisen van de overheid en de internationale gemeenschap voor het leed van alle slachtoffers van politiek geweld, de erkenning van het door de commissie ingezet traject om te komen tot nationale verzoening en het uitroepen van een dag van nationale rouw.

'We moeten komen tot die nationale verzoening, omdat ik persoonlijk vind dat nationale verzoening zal leiden tot het vormen van één natie. Als we elkaar niet alleen vergeven, maar dat ook in werkelijke daden kunnen zien, door de erkenning van slachtoffer van politiek geweld te regelen in een wet', richtte minister Noersalim zich tot de leden van de commissie.

Commissievoorzitter Humphrey Jeroe zei mede namens de overige leden de regering zeer erkentelijk te zijn voor het instellen van de commissie. 'Ik heb sterk het vertrouwen dat we het streven naar een grotere draagvlak in de samenleving zullen bereiken via dialoog en verzoening, om uiteindelijk te komen tot vrede in dit land', aldus Jeroe. In de commissie hebben ook zitting Moejinga Aboikoni-Linga, Rutu Paulus en Humphrey Perk.

0 comments:

Een reactie plaatsen