maandag 5 juni 2017

Minister Van der San beweert dat veiligheidsadviseur Bouterse, Linscheer, nauw contact onderhoudt met Santokhi

'Hij kan om politieke redenen informatie misbruiken en dat doet hij ook'

'Leugenachtige beweringen over ministerie gevolg van de zoete broodjes die worden gebakken met de vijand'


Minister Eugene van der San van Justitie en Politie heeft vandaag, maandag 5 juni 2017, tijdens een persconferentie beweerd, dat de veiligheidsadviseur van president Desi Bouterse, Melvin Linscheer, nauw contact onderhoudt met VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Linscheer bespreekt allerhande zaken met Santokhi, waardoor hij goed op de hoogte is van het reilen en zeilen van de plannen van de minister van Justitie en Politie, alus Van der San, schrijft Starnieuws.


'En, omdat hij ook binnen het Korps Politie Suriname tentakels heeft, kan hij om politieke redenen informatie misbruiken en dat doet hij ook', zei meent de bewindsman. Leugenachtige beweringen over het ministerie zijn volgens Van der San het gevolg van 'de zoete broodjes die worden gebakken met de vijand'. De minister benadrukt dat hij te doen heeft met een vijand, gelet op de wijze waarop Santokhi zich gedraagt ten opzichte van een minister van Justitie, waar hij zelf ook deze functie heeft vervuld. 'Ik bepaal wie ik als vijand zie.'

Kennelijk wordt door mensen om de president 'om nog duistere redenen een zogenaamde relatie met de man onderhouden ten wederzijds voordeel. Eén daarvan kan zijn ervoor zorg te dragen, dat de nieuwe minister op Juspol geen successen mag boeken op het stuk van de criminaliteit zodat Santokhi de gelegenheid kan krijgen om na twee maanden de gehele lading met betrekking tot de bestrijding van de verruwde criminaliteit op de schouder van de minister te leggen. Nu ben ik niet bang daarvoor, maar ik geef u inzicht met welk scenario men bezig is. Het blijft een gevaarlijk spel, want binnen de Operatie Octopus, waar de minister geen greep op heeft, kan men zelf bepalen hoe actief in de uitvoering wordt gegaan. Vandaar dat de vraag gesteld kan worden, bestaat Octopus nog, omdat ik zelf als minister geen antwoord daarop kan geven. Ik merk er niks van. Met dit scenario of deze denkrichting denkt de man zijn snode plannen ten uitvoer te kunnen brengen.'

Van der San merkte op, dat hij twee maanden en vijf dagen aan het bewind is als minister. Uit hoofde van zijn functie en verantwoordelijkheid heeft hij vanaf de eerste dag voorstellen voorbereid. Hij heeft een plan van aanpak gepresenteerd aan de president in de eerste week van zijn zittingsperiode. Hierbij waren ook aanwezig de minister van Defensie, de procureur-generaal, veiligheidsfunctionarissen en raadsadviseurs.

De minister zei achteraf te begrijpen waarom de veiligheidsfunctionarissen, de procureur-generaal en raadsadviseurs juridische bezwaren hadden om het plan tot uitvoering te brengen. Van der San stelde voor om de Militaire Politie onmiddellijke algehele opsporingsbevoegdheid te geven om samen met de politie de criminaliteit te bestrijden. Dit zou ook gelden voor militairen. Dit plan is door de minister bijgesteld om vanaf onderofficieren tot de tweede luitenant algehele opsporingsbevoegdheid te geven.

Dit plan is getorpedeerd en daarvoor in de plaats is Operatie Octopus gekomen, waar 750.000 Amerikaanse dollar voor beschikbaar is gesteld. Deze operatie is buiten het gezichtsveld van de minister met de korpschef uitgevoerd. Nooit is er iets bijzonders aan hem gerapporteerd dan een aantal verhalen, zei Van der San.

0 comments:

Een reactie plaatsen