woensdag 14 juni 2017

Minister Welzijn: 'Kwestie importbarrières Trinidad & Tobago wordt heel hoog opgenomen'

Doksenclub kan nog steeds geen bevroren eendproducten exporteren naar Trinidad & Tobago

'Alle producten vanuit Trinidad & Tobago worden per 15 juni niet meer ingeklaard'


Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme is resoluut over de aanpak van Trinidad & Tobago, dat nog steeds barrières opwerpt bij import van producten uit Suriname. Ondanks de beloften van CARICOM-ministers heeft de Doksenclub geen bevroren eendproducten kunnen exporteren naar Trinidad & Tobago, omdat dat land nog steeds zorgt voor obstakels. 

Gerard van den Bergh van Doksenclub wijst erop, dat in de 44e COTED-vergadering (Council for Trade and Economic Developmen), gehouden in Guyana van 8 tot en met 11 mei, deze kwestie aan de orde is gesteld door minister Welzijn. De Trinidadiaanse minister heeft samen met alle collega's van de CARICOM beloofd dat de obstakels binnen een maand opgeheven zouden worden. Deze ministeriële vergadering werd voorgezeten door Welzijn.

Van den Bergh voert aan, dat in het verleden Trinidad & Tobago toezeggingen ook niet is nagekomen. Hij vraagt zich af of met dit land wel afspraken kunnen worden gemaakt.

Minister Welzijn zegt vandaag, woensdag 14 juni 2017, op Starnieuws dat deze kwestie heel hoog wordt opgenomen. Sommige importeurs van levensmiddelen uit Trinidad & Tobago hebben uit solidariteit besloten geen goederen meer af te nemen uit dat CARICOM-land. 'Wij zijn in beraad hierover. Wij zijn het unaniem mee eens dat dit niet verder gedoogd zal kunnen worden. Het moet u niet verwonderen als alle producten vanuit Trinidad & Tobago per 15 juni niet meer zullen worden ingeklaard', stelt de bewindsman in het vooruitzicht.

Hoewel het ministerie de bepalingen van het herziene verdrag van Chaguaramas wenst te respecteren, is het niet opgewassen tegen de weerstanden van lokale instituten en instanties die overigens zeer terecht tot boycot van producten van Trinidad & Tobago wensen over te gaan. 'Het is schandalig dat Suriname en de overige CARICOM-lidstaten op deze manier door de minister van T&T worden gedesavoueerd. Op de COTED-vergadering was onder luid applaus de bevestiging van de T&T minister verwelkomd, toen zij aangaf dat Doksenclub binnen dertig dagen vergunning zou krijgen. Velen ervaren dit als een desavouering van Suriname en de CARICOM en eisen harde maatregelen', benadrukt Welzijn.

Intussen blijkt dat het ministerie van Landbouw van Trinidad & Tobago via het ministerie van Buitenlandse Zaken een document heeft gestuurd naar Suriname. Minister Welzijn zegt dat er vragen zijn opgestuurd bij het verstrijken van de deadline. Met deskundigen zal worden nagegaan of het om relevante vragen gaat of hier sprake is van een vertragingstactiek.

Op de COTED-vergadering was geen voorbehoud gemaakt door Trinidad & Tobago. Indien er geen oplossing komt zal volgens de geldende procedures deze kwestie op de conferentie van staatshoofden worden neergelegd en zal de gang naar de Caribbean Court of Justice (CCJ) moeten worden ingezet. Landen die in het verleden vergelijkbare handelingen hadden gepleegd, zijn veroordeeld geworden en hebben miljoenen dollars aan schade vergoeding moeten betalen. 'Ik wil hiermee aangeven dat het laatste woord dus nog niet gezegd is', beklemtoont de minister.

0 comments:

Een reactie plaatsen