maandag 12 juni 2017

Nederland stelt 6.5 miljoen euro ter beschikking voor derde Twinningfaciliteit met Suriname

Twinning II is positief geëvalueerd 


De Nederlandse minister Bert Koenders heeft vrijdag 9 juni in een brief aan de Tweede Kamer gemeld (zie onderaan), dat besloten is 6,5 miljoen euro ter beschikking te stellen voor een derde Twinningfaciliteit met Suriname. Deze faciliteit is voor de periode 2017-2020. Dit mede naar aanleiding van de positieve evaluatie van Twinning II (zie onderaan). Dit meldt Starnieuws zondag 11 juni 2017.

In 2008 lanceerde het Nederlandse kabinet de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland. Het is een subsidiefonds om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties in Nederland en Suriname te bevorderen. Het initiatief kwam voort uit de wens van Nederland om na het aflopen van de hulprelatie met Suriname, een nieuwe invulling te geven aan de onderlinge band.

De overheid doet waar mogelijk een stap terug, maar blijft wel samenwerking, uitwisseling van contacten en kennis tussen beide samenlevingen faciliteren. Mede in het licht van de positieve uitkomst van de evaluatie van Twinning I en Twinning II heeft het Nederlandse kabinet besloten dit bedrag ter beschikking te stellen.

De evaluatie geeft enkele aanbevelingen voor de toekomst, over een ander financieel beheer, het aantal aanvraagrondes en de duurzaamheid van projecten. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de opstelling van het beleidskader voor de derde Twinningfaciliteit.

De eerste Twinningfaciliteit, die een looptijd kende van 2008-2012, had een totaalbudget van 11,7 miljoen euro. In 2013 is de tweede Twinningfaciliteit gestart. Ook de tweede faciliteit had als doel het maatschappelijk middenveld in Suriname te versterken en de sociale banden tussen Nederland en Suriname te bevorderen.

De tweede Twinningfaciliteit werd beperkt tot projecten in de sectoren onderwijs en opleiding, zorg en welzijn, en taal en cultuur. Het beschikbare subsidiebedrag bedroeg 6,5 miljoen euro. In totaal zijn toen 47 projecten gefinancierd.

0 comments:

Een reactie plaatsen