dinsdag 6 juni 2017

Newmont start milieustudie in verband met nieuwe Sabajo-mijn

Sabajomijn ligt ruim dertig kilometer westelijk van de Merianmijn

(Bron foto: G Services Miniers Inc.)

De Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont is begonnen met werkzaamheden om de productie van haar Merian-goudmijn in het oosten van het land op te voeren en de levensduur ervan te verzekeren en zelfs te verlengen. Hiervoor worden exploratieactiviteiten uitgevoerd op een nieuwe locatie in het district Para. Ruim dertig kilometer westelijk van de Merianmijn wordt onderzoek gedaan naar goudvoorkomens in het ‘Sabajoproject’ of de ‘Sabajomijn’. 

De activiteiten bevinden zich nu in een fase waarin een verplichte studie over milieu en sociale effecten gedaan moet worden. Newmont heeft om de studie te doen het internationaal opererende bureau ' Golder Associates' ingehuurd. Het bureau heeft op zijn beurt voor het uitvoeren van de praktische onderzoekingen Surinaamse deskundigen en bedrijven aangetrokken. Het gaat om uiteenlopende studies.

De milieu- en sociale effectenstudie is volgens Newmont een vereiste van het Nationaal Instituut voor Milieu en Onderzoek in Suriname (NIMOS). Als onderdeel hiervan werd zondag in hotel Krasnapolsky gesproken met personen die in het gebied van de Sabajomijn wonen of werken. Na een presentatie konden zej vragen stellen aan de consultants en de leiding van Newmont. Bij de exploratieactiviteiten worden in een vroeg stadium enkele processen uitgevoerd. Newmont wil zo een beeld krijgen hoeveel ze zal moeten investeren om de mijn te ontwikkelen. Er zal gewerkt worden met satellietopnames om data te verzamelen en te verwerken.

Rond de Sabajomijn worden geen nieuwe bedrijfsfaciliteiten opgezet. Het gewonnen materiaal wordt naar de faciliteiten van de Merianmijn vervoerd.

De Merianmijn is in oktober 2016 begonnen met haar commerciële productie. De mijn behoort het Suriname Gold Project toe. Het bedrijfsmanagement ligt in handen van Newmont, die 75 procent aandelen bezit. Staatsolie heeft de overige 25 procent namens

Ter informatie:
http://www.gmining.com/en/projects.php
http://www.semcnv.com/en/sabajo-hill-cassador-road 
http://www.newmont.com/newsroom/newsroom-details/2016/Newmont-Brings-Merian-into-Commercial-Production-On-Time-and-Below-Budget/default.aspx

0 comments:

Een reactie plaatsen