donderdag 1 juni 2017

Nieuwe organisatiestructuur ministerie van Justitie en Politie in werking getreden

Ministerie bestaat nu uit Directoraat Justitie en Directoraat Operationele Diensten


De nieuwe organisatiestructuur van het ministerie van Justitie en Politie is donderdag 1 juni 2017 in werking getreden. Minister Eugene van der San, de consultant en het directieteam hebben leidinggevenden van Justitie woensdag geïnformeerd over de nieuwe ontwikkeling. Het ministerie bestaat voortaan uit twee directoraten, te weten het Directoraat Justitie en het Directoraat Operationele Diensten, zo bericht het ministerie. 

Van der San zei, dat in de gewijzigde organisatiestructuur de afdelingen het Kabinet van de minister, HRM (Personeelszaken), het Toezicht en Controle Instituut Kansspelen en het Coördinatie Unit Forensisch Onderzoek nu zijn opgenomen in de structuur. Er is geen sprake meer van hoofdafdelingen, maar van onder directoraten en de hoofdafdeling Delinquentenzorg heet nu Onder Directoraat Forensische Zorg.

Van der San gaf in zijn speech aan, dat hij niet praat over nieuwe organisatiestructuur, maar van gewijzigde, omdat niets als zodanig is veranderd. Er zijn alleen zaken bijgekomen die er niet waren en voor een beter overzicht is er een splitsing in twee directoraten.

Hij stelde de aanwezige kabinetsleden voor: Ingrid Jardin voor het ondersteunen van de minister over Algemene Juridische zaken en André Kramp die belast is met specifieke projecten betreffende Internationale Betrekkingen. Marianne Chin A Fat is nu belast met de waarneming van de functie van directeur van het Directoraat Justitie, terwijl Henry Seedorf zal waarnemen in de functie van directeur Operationele Diensten.

Van der San ging ook in op de uitspraak die hij deed bij zijn aantreden op het ministerie, over het bekijken van rechtsposities van ambtenaren. Hij gaf aan met het bekijken of herzien van zaken te bedoelen, het herzien van de rechtsposities van mensen die niet op rechtvaardige wijze zijn behandeld. De zaken zullen goed onderzocht worden om te voorkomen dat onjuiste besluiten worden genomen. De consultant heeft het op de bijeenkomst ook gehad over de processen die op korte termijn beschreven zullen worden.

0 comments:

Een reactie plaatsen