vrijdag 23 juni 2017

Onderwijsbonden BvL en ALS: 'De regering past vertragingstactieken toe'

Valies: 'Wij gaan niet weer knelpunten op papier zetten voor regering'


De onderwijsbonden BvL (Bond van Leraren) en ALS (Alliantie van Leerkrachten in Suriname) constateren, dat de regering vertragingstactieken toepast bij het oplossen van de knelpunten waar de leerkrachten mee zitten. De bonden hadden op 1 juni op een persconferentie gezegd, dat ze de regering drie weken de tijd gaven om verder met hen te praten. Vicepresident Ashwin Adhin heeft de bonden op 16 juni schriftelijk gevraagd om hun problemen op papier te zetten, maar die gaan dat niet doen.

Bondsvoorzitter Wilgo Valies zegt vandaag, vrijdag 23 juni 2017, in de Ware Tijd, dat de knelpunten begin mei al 'uitputtend' met de regering zijn besproken en ook al op schrift staan. Hij meldt dat de regering als antwoord daarop gezegd had, dat ze verder zou praten met de bonden.

Dat nu weer gevraagd wordt om zaken op papier te zetten, vindt Valies onbegrijpelijk. 'Toen we de brief kregen hadden we gedacht dat we voor een gesprek uitgenodigd waren', zegt de voorzitter, doelend op het schrijven van 16 juni.

De bonden hebben de vicepresident laten weten dat wat zij nu belangrijk vinden een gesprek met de regering is, om de knelpunten op te lossen. 'We hebben voor ons zelf al een deadline gesteld om ontvangen te worden en kijken daarnaar uit.'

Valies zegt, dat er nog ontevredenheid heerst over de looncomponent van de herwaardering. Hij waarschuwt dat de bonden 'niet zachtaardig' zullen omspringen, als blijkt dat de regering niet serieus omgaat met de belangen van de onderwijsgevenden.  

0 comments:

Een reactie plaatsen