donderdag 29 juni 2017

Onderwijsbonden schorten actie op

Meeste leden willen leerlingen middelbare- en MULO-scholen ruimte geven examens af te ronden


'Bonden kunnen verdeeldheid niet accepteren, de enige die hiervan profijt zal hebben is de regering'


De algemene ledenvergadering van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft donderdag 29 juni 2017 besloten om de actie op te schorten. Het was de bedoeling dat de leerkrachten de school om tien uur 's morgens zouden verlaten, maar vrijdag gaan de leerkrachten normaal naar school, aldus de Suriname Herald. 

De meerderheid van de leerkrachten wil de leerlingen van de middelbare- en de MULO-scholen de ruimte geven om hun examens af te ronden.

Wilgo Valies, voorzitter van de BvL en ALS, zegt dat een evaluatie heeft plaatsgevonden. Besloten is dus om de actie op te schorten op basis van de keuze van de meerderheid. Intern zal worden nagegaan hoe er tot een oplossing kan worden gekomen met de overheid. De overheid wordt ook op de hoogte gesteld van de opschorting van de acties. Ook hopen de BvL en ALS dat de gesprekken binnenkort aanvangen.

Integendeel tot wat vicepresident Ashwin Adhin beweert in een schrijven, hebben de bonden de knelpunten al genoeg en duidelijk omschreven. Zij gaan het niet nogmaals omschrijven. Dit argument wordt door de bonden ervaren als een vertragingsstrategie die de overheid hanteert. Binnen de BvL en ALS zal over worden gegaan tot hergroepering, zegt Valies.

Hij legt uit dat een deel van de leerkrachten van oordeel is dat de examens door moeten gaan zonder stagnaties, terwijl het andere deel van mening is dat de bonden met harde acties door moeten gaan. 'Als bestuur hebben we toen duidelijk gemaakt dat wij geen verdeeldheid willen hebben binnen de bonden. Wij hebben daarom toen besloten om te kiezen voor een model waarbij beide groepen aan hun trekken kunnen komen', zegt Valies.

Hij benadrukt, dat de bonden verdeeldheid niet kunnen accepteren. De enige die hiervan profijt zal hebben is de regering, vooral gezien de manier hoe de regering zich opstelt naar de leerkrachten toe, geeft de bondsvoorzitter te kennen. Hij haalt aan dat de bonden overeenkomsten sluiten met de regering, maar die houdt zich niet daaraan. Daarom moeten er acties worden gevoerd om de regering op andere gedachten te brengen, aldus Valies.

0 comments:

Een reactie plaatsen