woensdag 28 juni 2017

'Ontwikkelingsplan ademt niet alleen durf en moed uit, maar heeft ook de nodige realiteitszin'

Samidin (NDP): 'We hebben iedereen nodig om dit plan tot realisatie te brengen'


Het Ontwikkelingsplan (OP) ademt niet alleen durf en moed uit, 'maar het heeft ook de nodige realiteitszin om ons te doen beseffen dat we niet met dit plan alleen Suriname verder kunnen ontwikkelen. We hebben iedereen nodig om dit plan tot realisatie te brengen: van de ene man die hosselt, de vrouw die op haar kostgrondje werkt tot de hooggeplaatsten in de samenleving. Een plan blijft een plan totdat dat in uitvoering wordt gebracht. Er moeten daarom voldoende condities zijn voor het uitvoeren hiervan. En indien die niet aanwezig zijn, moeten we die creëren.'

Woorden van Assembleelid Naomi Samidin (NDP) gisteren tijdens de behandeling van het OP en de begroting in De Nationale Assemblee en vandaag, woensdag 28 juni 2017, opgetekend door Starnieuws.

Het Assembleelid citeerde de vier pijlers van het OP:
- de versterking van de ontwikkelingscapaciteit,
- de economische groei en diversificatie,
- sociale vooruitgang,
- benutting en bescherming van het milieu.

'Dat wil zeggen dat we ons niet alleen kunnen concentreren op de ontwikkeling van de productiesector, maar tegelijkertijd ook moeten investeren in onze sociale sector. Dat wil zeggen dat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat de ontwikkeling hiervan simultaan zal moeten gebeuren', concludeerde Samidin.

De volksvertegenwoordigster stond ook stil bij het afstemmen van het beleid van diverse ministeries op elkaar. Dit is belangrijk voor het welslagen van het OP, zoals ook aangegeven door het Planbureau. Hiertoe zijn er acties geprojecteerd. Samidin wil weten wanneer de Planwet operationeel wordt.
Hoever is het met het opzetten van ministeriële plan-units om dit plan per ministerie te helpen monitoren en ontwikkelen?
Hoe en met welke middelen zullen deze maatregelen met ICT-ontwikkeling integreren?
'Want we hebben geen cultuur van monitoring en evaluatiesystemen. Vooral bij monitoring: wat zijn de resultaten en wat is de impact op de doelgroep? Zal er rapportage zijn op activiteitenniveau? Hoe meten we de efficiëntie van de activiteiten?', betoogde Samidin.

Het Assembleelid voerde aan, dat steeds opgeroepen wordt om meer te produceren. Zij vroeg welke concrete maatregelen genomen zullen worden om de productiesector te stimuleren. Welke garantie wordt bijvoorbeeld aan landbouwers gegeven dat er voldoende afzet is? Zij hield een pleidooi voor om met de juiste maatregelen landbouwers te motiveren om te blijven produceren. Hiervoor zijn investeringen nodig, zoals koelfaciliteiten en een scan op de luchthaven. Zij vroeg ook aandacht voor de pluimveesector.

Stilstaand bij de productiesector, pleitte Samidin er voor jongeren te stimuleren om ondernemers te worden. Bijna iedereen wil voor de overheid werken. Er is een gebrek aan deskundigen in verschillende sectoren. In het OP is duidelijk aangegeven wat er moet gebeuren om het onderwijs af te stemmen op de behoeften in de maatschappij. Er wordt speciale aandacht besteed aan het technisch en beroepsonderwijs 'en ik kan dat begrijpen, omdat ook wij te maken krijgen met de verschillende ontwikkelingen op technologisch gebied. Er zal meer deskundigheid nodig zijn in de technische beroepen en daar hebben we kader voor nodig'.

0 comments:

Een reactie plaatsen