vrijdag 2 juni 2017

Ook bij het St. Vincentius is personeel in protest met prikactie

'Diakonessenhuis en St.Vincentius zullen conform hun cao moeten werken en onderhandelen'


Naast de prikactie bij het Diakonessenhuis is ook bij het St. Vincentius vandaag van zeven tot negen uur 's ochtends het werk neergelegd. Beide bonden binnen deze ziekenhuizen willen koopkrachtversterking voor het personeel. Bij het Diakonessenhuis gaat het om cao-onderhandelingen. Dit bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 2 juni 2017.

De directies van de ziekenhuizen hebben de regering gevraagd om een bijdrage, zoals dit gebeurt bij de overheidsziekenhuizen. De bonden bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en 's Lands Hospitaal hebben een ultimatum gesteld dat al verlopen is. Zij willen onmiddellijk de koopkrachtversterking, terwijl bij 's Lands Hospitaal ook de lump sum uitbetaald moet worden. 

Vicepresident Ashwin Adhin zei gisteren in De Nationale Assemblee, dat minister Mike Noersalim als minister Volksgezondheid ad interim een onderhoud heeft met de bonden van de overheidsziekenhuizen. De toezegging is gedaan, dat zij uiterlijk eind juni worden uitbetaald voor april en mei. Het gaat om Srd 375 per maand aan koopkrachtversterking die ook de ambtenaren hebben ontvangen. De exacte datum moet nog worden vastgesteld.

Wat het Diakonessenhuis en St.Vincentius ziekenhuis betreft, gaat het om private instellingen, voerde de vicepresident aan. Zij hebben hun eigen beleid. Algemene uitgangspunten kunnen worden besproken met de directies. Zij zullen conform hun cao moeten werken en onderhandelen, voerde Adhin aan.

De particuliere ziekenhuizen stellen, dat de directies niet in staat zijn om extra geld uit te geven aan het personeel, omdat ze hun hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. De regering geeft geen toestemming om de ligdagtarieven te verhogen, waardoor zij onder hun kostprijs zitten. Ook de verzekeraars zijn tot nu toe niet bereid om meer te betalen voor de diensten die geleverd worden.

0 comments:

Een reactie plaatsen