vrijdag 23 juni 2017

Oud-bestuurslid stichting Betheljada: 'Minister Hoefdraad is bezig met stemmingmakerij'

Carlo Schuster: 'Het tehuis wordt nu bestraft voor de spaarzaamheid'

'Iemand bespreken die zich niet in DNA kan verdedigen, is volstrekt verachtelijk, verwerpelijk, onethisch, onbeschaafd, onbeleefd'


Carlo Schuster, die ruim twintig jaar bestuurslid was van stichting Betheljada en als geestelijke verbonden is aan het tehuis, vindt dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën bezig is met stemmingmakerij. Hij hield vandaag, vrijdag 23 juni 2017,  met Assembleelid Carl Breeveld (DOE) een persconferentie over de uitlatingen van Hoefdraad dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA), aldus Starnieuws.. 

Breeveld zei, dat het belangrijk is om wederhoor te plegen. Eerder had waarnemend directeur Bryan Lalay in de media beweerd, dat de minister een vertekend beeld heeft gegeven van zaken.

Schuster weersprak dat er een waas van geheimzinnigheid is rond de begroting van Betheljada. Hij voert aan dat de begrotingen niet zijn aangedikt, wanneer de inflatiecijfers zijn meegerekend. 'Misschien weet de minister niet, maar alle prijzen zijn ten opzichte van 2-3 jaar geleden verdubbeld. Van een minister die met cijfers werkt en zelf ook de begrotingen van het land opstelt, mag je verwachten dat hij dit gegeven niet als een zweep gebruikt om Betheljada te geselen', betoogde de geestelijke. De valutarekeningen zijn volgens Schuster niet verzwegen. De bedragen zijn verdisconteert in de jaarrekening en er wordt mee gewerkt in de begroting. Het geld is bestemd voor specifieke projecten.

Schuster vindt dat het tehuis nu wordt bestraft voor de spaarzaamheid. Hij zegt met een gevoel van afschuw kennis genomen te hebben van de suggestieve wijze van het betoog van Hoefdraad. 'Iemand bespreken die zich niet in DNA kan verdedigen, is volstrekt verachtelijk, verwerpelijk, onethisch, onbeschaafd, onbeleefd. Om geen subsidie toe te kennen op grond van subjectieve normen en geen objectieve omdat deze ontbreken, is voor onze doelgroep inhumaan en werpt ons terug naar het stenen tijdperk', aldus Schuster.

Hij gaf aan dat er een format is van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting die ingevuld moet worden. Alle stukken zijn door Betheljada opgestuurd naar het ministerie. Er wordt volgens hem een jo-jo-beleid gevoerd bij het geven van subsidie. Dit beaamde Breeveld. Het gaat om zaken die standaard gegarandeerd moeten zijn. De mensen met een beperking zijn honderd procent afhankelijk van medemenselijkheid. Hij zal zeker deze kwestie aan de kaak stellen in De Nationale Assemblee. De voorwaarden om subsidie uit te keren moet objectief geschieden en moet niet afhankelijk zijn van een willekeurige bewindspersoon. De Wet Opvang Sociale Instellingen wil hij amenderen om de objectieve criteria vast te stellen voor het toekennen van subsidie.

0 comments:

Een reactie plaatsen