maandag 19 juni 2017

Oud-minister Jennifer van Dijk-Silos had prostitutie in Brownsweg al aangekaart

'Men vond mij overdreven, er werd gezegd dat er geen sprake is van seksueel misbruik'

Toenmalig districtscommissaris van Brokopondo, Yvonne Pinas, zag nut van een meldpunt niet in


'Ontstemd en met bloedend hart' verneemt ex-minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, van de perikelen rondom prostitutie in Brownsweg, terwijl zij hiervan gewag had gemaakt, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 19 juni 2017.

Om deze reden wilde zij als minister ook in dat gebied een meldpunt voor kindermisbruik openen 'Men vond mij overdreven. Er werd gezegd dat er geen sprake is van seksueel misbruik.'

Haar reactie volgt na het bericht, dat hoofdkapitein Henk Finisie zijn bezorgdheid uit over de openlijke sekspraktijken van Dominicaanse vrouwen in het dorp in Brokopondo. Jonge meisjes die dit zien blijven ook hangen bij de locaties waar de prostituees hun diensten aanbieden.

Van Dijk-Silos waarschuwt, dat de toekomst van kinderen in gevaar is. Zij vindt het jammer dat er geen continuering van beleid is. Toen zij gewag maakte van het misbruik in Brownsweg zag de toenmalige districtscommissaris van Brokopondo, Yvonne Pinas, het nut van een meldpunt niet in. Ze beweerde, dat wat de toenmalige minister beweerde haar niet bekend was.

'De huidige districtscommissaris ziet het wel. Dit is tekenend voor wat er bij de overheid gebeurt. Er is altijd ad-hocbeleid gemaakt, geen continuering', aldus Van Dijk-Silos. De ex-bewindsvrouwe zegt, dat dit gebied ook in het landelijk programma was opgenomen om meldpunten op te zetten. In de planning om landelijke meldpunten op te zetten waren naast Apoera, Latour en Coronie ook Brownsweg en Moengo opgenomen. In de laatste twee genoemde gebieden is niet meer voorzien.

De door Van Dijk-Silos geïnitieerde en opgezette meldpunten dienen voor het aangeven van kindermishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en voor kinderbescherming.

0 comments:

Een reactie plaatsen