donderdag 15 juni 2017

Overstroming in Coronie mogelijk veroorzaakt door de vele zand- en schelpafgravingen

'Adviezen uit rapport 2012 van NIMOS voor zover ik weet niet uitgevoerd'


De overstroming in Coronie zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van de vele zand- en schelpafgravingen die jaren hebben plaatsgevonden langs de kust van dat district. Uit een rapport van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) in 2012 is erop gewezen, dat de afgravingen funeste gevolgen kunnen hebben, zoals nu dus de overstroming. Het rapport werd destijds aangeboden aan de toenmalige districtscommissaris Harold Sijlbing, op wiens verzoek het NIMOS aan de slag was gegaan. 

'Ik heb toen alle afgravingen laten stopzetten, maar het aantal illegale afgravingen dat daarna plaatsvond was enorm', zegt de oud-districtscommissaris vandaag, donderdag 15 juni 2017, in de Ware Tijd. Volgens hem was het advies van het milieu-instituut niet alleen stoppen met afgravingen, maar waren er duidelijke aanbevelingen, zoals vervolgstudies en technische werken die moesten worden uitgevoerd. 'Voor zover ik weet zijn geen van die adviezen uitgevoerd.'

De adviezen moesten er in resulteren, dat het milieu zo min mogelijk werd aangetast en het toerisme naar het district kon toenemen. Het gebied dat toen door het NIMOS is onderzocht en waar de afgravingen plaatsvinden, beslaat ruim tweehonderd hectare, maar het aangetaste gebied zou vele malen groter zijn. De afgegraven gebieden zijn volgelopen met water van onbekende diepten.

Normaal mag tot drie meter worden gegraven met een vergunning. NIMOS schrijft in haar rapport, dat de afgravingen zeer nadelige gevolgen kunnen hebben voor de hydrologie van het gebied. De zand- en schelpristen zorgen voor een natuurlijke afweer van water vanuit het zwampgebied naar het noorden. Met de afgravingen komt deze natuurlijke afwering weg te vallen. Het gevolg is, zoals nu is gebleken, dat er meer water richting het noorden stroomt.

0 comments:

Een reactie plaatsen