vrijdag 16 juni 2017

Politie Bond zegt weer vertrouwen op in de korpschef en het managementteam

Minister ad interim Welzijn neemt het advies Mediation Team - ontheffing korpschef - niet over

SPB: 'Gewerkt moet worden met het advies van het Mediation Team'


De Surinaamse Politie Bond (SPB) en minister ad interim van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, hebben geen overeenstemming bereikt over hoe het verder moet met het Korps Politie Suriname (KPS). Het Mediation Team, dat ingesteld was, heeft geadviseerd dat korpschef Agnes Daniël ontheven wordt uit haar functie, zoals ze dat ook gevraagd heeft. Verder moet het gehele managementteam ontheven worden. Het bestuur van de SPB kan zich hierin vinden, maar de minister vindt dat hij als tijdelijke waarnemer op het ministerie zo'n verregaande beslissing niet kan nemen.

De woordvoerder van de SPB, Revelino Eijk, zegt vandaag, vrijdag 16 juni 2017, op Starnieuws, dat op de algemene ledenvergadering woensdag het vertrouwen in de korpschef en het managementteam is opgezegd. De motie van de leden was aangehouden, maar werd woensdag in stemming gebracht.

Ook het gesprek dat gevoerd is door het bestuur met minister Welzijn is uitvoerig besproken op de vergadering. De algemene ledenvergadering kan zich niet vinden in de visie van de minister die een nieuwe commissie wil benoemen die een bindend advies moet uitbrengen. De ledenvergadering heeft het bestuur van de SPB drie werkdagen de tijd gegeven om klaarheid te brengen in deze kwestie. De leden wilden woensdag gelijk in beraad gaan, maar het bestuur kon dit tegenhouden, aldus Eijk.

Aan de leden is voorgehouden, dat de minister eerst in kennis gesteld moet worden van het besluit van de vergadering. Dat is intussen schriftelijk gebeurd. De SPB zal over deze kwestie niet meer met de minister communiceren, omdat hij aangegeven heeft het advies van het Mediation Team niet over te kunnen nemen. Het SPB-bestuur hoopt zo snel mogelijk ontvangen te worden door de president. Er is intussen een brief naar het staatshoofd gestuurd.

De algemene ledenvergadering wordt dinsdag voortgezet. De SPB vindt dat niet opnieuw kan worden gesproken over zaken waarover overeenstemming was, zoals de inspecteurs opleiding. Ook over de sporttest zijn afspraken gemaakt. De SPB vindt dat gewerkt moet worden met het advies van het Mediation Team.

0 comments:

Een reactie plaatsen