donderdag 8 juni 2017

Politiebond hoopt dat op zeer korte termijn nieuwe minister wordt aangesteld

'Vertrek Van der San weer vertraging in behartiging belangen leden'

'In de ex-minister had de SPB een klankbord over zaken die niet verliepen volgens wet- en regelgeving'....


Het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) kijkt met argusogen uit naar de vervanging van de afgetreden minister van Justitie en Politie, Eugene van der San. Het bestuur spreekt de hoop uit dat de president binnen zeer korte termijn zal voorzien in de meest geschikte invulling van de ministerpost om de rust in de gemeenschap, op het ministerie en in het Korps Politie Suriname terug te brengen.

Het bestuur van de SPB stelt woensdag 7 juni 2017 in een persbericht, aldus Starnieuws, kennis genomen te hebben van de ontwikkelingen omtrent de ter beschikking stelling van de portefeuille van de minister. Het bestuur is sinds zijn aantreden in augustus vorig jaar binnen betrekkelijk korte tijd geconfronteerd geraakt met tweede wisseling van de wacht op het ministerie.

'In zijn algemeenheid is zulks niet bevorderend voor de criminaliteitsbestrijding en de veiligheid in het land. Voor de SPB in het bijzonder is dit wederom een vertraging in de behartiging van de belangen van de leden. Echter, het uitgestippelde beleid en het ingezette pad van de SPB blijven ongewijzigd en afspraken die gemaakt zijn met het ministerie staan recht overeind. Wie ook invulling zal geven aan die post zal herinnerd worden aan de gemaakte afspraken', aldus het bestuur.

Ook de kwestie rond de vertrouwenscrisis staat recht overeind. Het bestuur wacht het resultaat van het Mediation Team af. Aan de hand van een schrijven van de ex -minister werd aan dit Team tien dagen respijt gegeven om verslag te doen van zijn bevindingen. Het bestuur van de SPB heeft er alle vertrouwen in dat het Mediation Team zijn werkzaamheden, zoals geprojecteerd was, zal afronden.

'In de ex-minister had de SPB een klankbord over zaken die niet verliepen volgens wet- en regelgeving', zegt woordvoerder Revelino Eijk.

0 comments:

Een reactie plaatsen

Voor de echte kunstliefhebber!

Voor de echte kunstliefhebber!