vrijdag 30 juni 2017

Politiecommissarissen Ramjiawan en Roosenhoff sommeren Hellings uitspraken te corrigeren

Voorzitter Surinaamse Politie Bond moet uitlatingen inslikken


De politiecommissarissen Robby Ramjiawan en Guno Roosenhoff hebben de voorzitter van de Surinaamse Politie Bond, Raoul Hellings, gesommeerd om uitspraken gedaan in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC publiekelijk te corrigeren. Per deurwaardersexploot is de brief aan hem betekend, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 30 juni 2017. 

Hellings had gesteld, dat Ramjiawan en Roosenhoff een document valselijk hebben opgemaakt, waaruit zou blijken dat Hellings de psychologische test niet gehaald heeft.

De commissarissen stellen, dat de uitlatingen een schending zijn van hun goede naam en eer, waardoor zij veel schade lijden. Dit hebben zij kenbaar gemaakt in afzonderlijke brieven aan Hellings. Hij kreeg drie dagen de tijd om de correctie te plegen.

Hellings zegt, dat zijn advocaat zal antwoorden op de brieven. Ramjiawan en Roosenhoff willen dat Hellings zijn verontschuldiging aanbiedt. Dit moet gebeuren in diverse dagbladen en ook in het radioprogramma. Indien de voorzitter van de politiebond niet overgaat tot rectificatie van een tekst die opgenomen is in de brief, zullen de politiecommissarissen zich wenden tot de rechter.

0 comments:

Een reactie plaatsen