vrijdag 9 juni 2017

Quorumspook waart weer rond in de vergaderzaal van de Surinaams Assemblee

DNA-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons bang voor quorumspook 

Oppositie: 'Niet juist dat coalitieleden in zo'n moeilijke situatie op verkiezingstour zijn, en oppositie moet opdraaien voor quorum'


Parlementsvoorzitster Jennifer Geerlings-Simons heeft donderdag geen parlementsvergaderingen kunnen uitschrijven, omdat het parlement momenteel met een quorumprobleem zit. Hoewel de coalitie vertegenwoordigd wordt door 31 zetels, kan zij momenteel slechts op 25 zetels rekenen.

Het Dagblad Suriname schrijft vandaag, vrijdag 9 juni 2017, begrepen te hebben, dat Amzad Abdoel (NDP) wegens een medische ingreep niet beschikbaar is, terwijl Rudolf Zeeman (BEP) momenteel met een sterfgeval zit. Rossellie Cotino (NDP) zit al ruim een week in het buitenland, terwijl collega NDP’ers Silvana Afonsoewa, Erwin Lienga en Aida Nading deze hele week met partijactiviteiten bezig zijn in het Boven-Surinamegebied.

Om rechtmatig te kunnen vergaderen, zijn minstens 26 leden nodig. Afgelopen dinsdag kon de tweede openbare vergadering 's middags ook geen voortgang vinden, omdat slechts 24 coalitieleden de presentielijst hadden getekend. De oppositie heeft daarom geen quorum verleend, terwijl DOE-parlementariër Carl Breeveld niet aanwezig was in de zaal. Naast de voornoemde leden, had ook Frederik Finisie de presentielijst niet getekend. Op de agenda stond de ontwerpwet houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake Handel en Economische Samenwerking tussen de Republiek Suriname en de Republiek Turkije en de ontwerpwet houdende goedkeuring van de Raamovereenkomst voor Economische, Wetenschappelijke Technische en Culturele Samenwerking tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering van de Republiek Equatoriaal Guinea. Opmerkelijk is dat Finisie dat wel had gedaan voor de vergadering 's morgens, waar inde Arbeidsmiddelingswet is goedgekeurd.

Ingewijden binnen de oppositie zeggen, dat ze op dit moment geen prioriteit zien om quorum te verlenen aan een vergadering waar minder belangrijke zaken als deze samenwerkingsovereenkomsten aan de orde zijn.

Oppositieparlementariërs zien liever, dat de Assembleevoorzitster conform afspraak, de vervolgvergadering uitschrijft, waarin president Desi Bouterse antwoord moet geven op de financieel-economische situatie en de kwestie Alcoa. Deze vergadering moest een week geleden al zijn uitgeschreven. Daarnaast vindt de oppositie het niet juist, dat coalitieleden in zo'n moeilijke situatie op verkiezingstour zijn, terwijl de oppositie dan moet opdraaien voor quorum.

0 comments:

Een reactie plaatsen