dinsdag 13 juni 2017

Rachied Doekhie (NDP) heeft geen ambities voor post minister van Justitie en Politie

'Ik voel mij lekker in het parlement, ik voel me thuis'


NDP-Assembleelid uit Nickerie Rachied Doekhie heeft geen ambities om de opengevallen post van minister van Justitie en Politie (JusPol) te bekleden. 'Ik voel mij lekker in het parlement. Ik voel me thuis. Daar ben ik meer dan minister', aldus de parlementariër, die al 12 jaren onafgebroken aanzit als volksvertegenwoordiger maandag 12 juni 2017 in het Dagblad Suriname.

Het betreft namelijk de derde regeringstermijn, waar Doekhie aanzit als parlementslid namens de NDP. Hij zegt ook, dat indien een beroep op hem gedaan mocht worden om de post van minister te aanvaarden, hij dit op een nette manier zou afwijzen.

Een nepbericht doet de ronde op social media, dat Doekhie de minister van Justitie en Politie wordt. 'Hier weet ik totaal niets over.'

Doekhie haalt wel een gevoelige kwestie aan. Namelijk, dat de ondoordachte uitspraken, gedaan door oud-minister Eugene van der San, hem uiteindelijk de das hebben omgedaan. Doekhie geeft de beleidsmakers alle ruimte om met een kandidaat te komen die het beheer op JusPol kan overnemen. Een persoon die bereid is samen te werken met de verschillende organisaties die het ministerie rijk is. Hierbij geeft de politicus het signaal, dat bonden die in de verschillende organisaties opereren, niet als taak hebben om aan te geven wie zij als minister prefereren. Dit is de taak van de regering.

'De bond moet niet op de stoel van de regering gaan zitten', zegt Doekhie. Het is hem opgevallen, dat het een tendens schijnt te zijn geworden dat bonden aangeven met wie zij wel of niet willen samenwerken. 'Het is de taak van de bond om de belangen van zijn leden te behartigen.'

0 comments:

Een reactie plaatsen