maandag 26 juni 2017

Reëel risico op mogelijke breuk in lekbeteugelingsdam Nanizwamp, Nickerie

LVV: 'Op zeer korte termijn moet waterniveau in zwamp met minimaal twintig centimeter omlaag' 

Probleem lekbeteugelingsdam niet iets van vandaag...


Het gevaar voor een mogelijke breuk in de lekbeteugelingsdam van de Nanizwamp is voor 80 procent reëel. Boeren vrezen, dat als niet snel wordt ingegrepen duizenden hectaren ingezaaid rijstareaal in de directe omgeving verloren kan gaan. 'We moeten op zeer korte termijn het waterniveau in de zwamp met minimaal twintig centimeter omlaag brengen', aldust Guido van der Kooye, coördinator van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-West, zondag 25 juni 2017 in de Ware Tijd. 

Hij wijst er wel op, dat dit enorme inspanning zal vergen. De spilcapaciteit moet drastisch worden vergroot.

Vertegenwoordigers van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP) en de ministeries van LVV en Openbare Werken, Transport en Communicatie zijn constant met elkaar in overleg over maatregelen om de situatie onder controle te krijgen.

'Het is een heel uitdagende situatie, want op dit moment zijn we nog aan het brainstormen over extra maatregelen', zegt August Lila, directeur van het OWMCP. Hij stelt, dat intussen enkele plekken in kaart zijn gebracht waar ingegrepen moet worden. 'We willen ook een beroep doen op de inliggende waterschappen en grote boeren in de polders om zoveel mogelijk water te lozen naar de rivier. Als we de handen ineen slaan moet het lukken om binnen een aantal dagen de waterstand omlaag te krijgen in de zwamp en daarmee de dreiging af te wenden.'

In de Nanizwamp wordt water opgeslagen voor irrigatie van de rijstpolders aan de linkeroever van de Nickerierivier. De verantwoordelijke instanties proberen al twee weken de waterstand onder controle te krijgen door het overtollige water af te voeren via de Nani-overlaat, de overlaat bij Kamp 13 en Pand E, die verder in het zuiden liggen van het Zuid Drainkanaal. Besloten werd om bij Kamp 13 de westelijke dam van het Corantijnkanaal door te steken, zodat er meer water uit de zwamp kon worden afgevoerd naar de Corantijnrivier.

Al medio juli 2011 berichtte de Ware Tijd over de lekbeteugelingsdam van de Nanizwamp (zie foto - Bron: Beta Debidien/de Ware Tijd) . De districtsraad (dr) van Nickerie pleitte destijds voor ophoging van de lekbeteugelingsdam in het zuiden van het district. De ongeveer 33 kilometer lange dam is speciaal opgeworpen om het water in de Nanizwamp tegen te houden.

'Het beschermt niet alleen de omliggende landbouwarealen in het oosten van Nickerie, maar ook de bewoonde gebieden langs de Oost-Westverbinding', zei dr-lid Sohoraghatoen Santoe in juli 2011. Volgens haar is de lekbeteugelingsdam over ongeveer 8 kilometer redelijk hoog, maar het overgrote deel moet nog worden opgehoogd. In de regentijd bereikt de waterstand van de zwamp een onacceptabele hoogte, wat enorme druk uitoefent op de dam, zo schreef de Ware Tijd.

'In het verleden zijn er breuken ontstaan waardoor de omliggende rijstarealen onder water liepen, met enorme verliezen voor landbouwbedrijven in dat gebied tot gevolg.' Het raadslid zei vernomen te hebben, dat er wel een plan van aanpak op tafel lag, maar door gebrek aan middelen kon dat nog niet worden uitgevoerd.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

0 comments:

Een reactie plaatsen