maandag 19 juni 2017

Regering besteedt Srd 33 miljoen aan voedselpakketten...

VHP-Assembleelid Mathoera: 'Klopt het dat NDP-prominenten en zelfs Assembleeleden pakketten te koop aanbieden?'


De regering zal Srd 33 miljoen besteden aan voedselpakketten. Een pakket heeft een waarde van Srd 200 en zal worden verkocht tegen een sociaal tarief. Aanvankelijk werd door minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in De Nationale Assemblee meegedeeld, dat de prijs Srd 50 zou zijn.

In een brief aan Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) schrijft de minister, aldus Starnieuws vandaag, maandag 19 juni 2017, dat het ministerie nog bezig is om een betaalbaar bedrag te calculeren, waardoor een bijstelling kan plaatsvinden. Mathoera wilde weten hoe de 10.000 pakketten zullen worden gedistribueerd.

'Uit mijn informatie is gebleken, dat partijprominenten van de NDP en zelfs Assembleeleden pakketten ten verkoop aanbieden en wel tegen een hoger bedrag. Klopt deze informatie? En zo ja, wat gaat u hiertegen doen?', wil de volksvertegenwoordigster weten.

Polak geeft aan, dat het ministerie onderdeel is van de overheidsstructuur. Zij kan slechts verantwoording over en toelichting geven op pakketten die via het ministerie worden gedistribueerd. In dit democratische land is volgens Polak iedere partij vrij, evenals ieder Assembleelid, handelingen te plegen welke in overeenstemming zijn met hun doelstellingen.

De registratie voor pakketten heeft via wijkkantoren en districtscommissariaten plaatsgevonden. Mensen uit sociaal zwakke huishoudens, grote gezinnen met een relatief laag inkomen en personen met een beperking, komen in aanmerking voor een pakket. Via de districtscommissariaten zal de verkoop en ontvangst van gelden plaatsvinden. Zij zullen ook zorg dragen voor de afdracht aan de bank, antwoordt de minister.

0 comments:

Een reactie plaatsen