zaterdag 17 juni 2017

Regering tracht herhaling van ernstige wateroverlast in Coronie te voorkomen

Zo'n 145 gezinnen slachtoffer geworden van overstromingen

(Bron foto: Burger Informatie Centrum Coronie)

De regering probeert dusdanige maatregelen te treffen, dat herhaling van ernstige wateroverlast in Coronie voorkomen kan worden. De afgelopen dagen zijn ongeveer 145 gezinnen slachtoffer geworden van overstromingen waarbij het water op sommige plaatsen tot zelfs een meter hoog stond, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 17 juni 2017.

In ressort Welgelegen werden zeventig gezinnen getroffen, waaronder veertig in het Coppenamegebied. In ressort Totness zagen zestig gezinnen hun erf onder water lopen en in Johanna-Maria vijftien, zegt de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan.


Behalve de erven zijn ook veestallen en pluimveekwekerijen onder water gelopen. Intussen is na het inzetten van zwaar materieel het overtollige water op de meeste plaatsen weggetrokken.

Wanneer de maatregelen getroffen zullen worden om het vraagstuk duurzaam op te lossen is onduidelijk. Wel is in kaart gebracht wat er gedaan dient te worden. Zo zullen onder de Oost-Westverbinding dubbelstreng duikers geplaatst moeten worden ter vervanging van wat er nu is. Hierdoor kan er een betere afvloeiing zeewaarts plaatsvinden. 'Daarnaast moet er op drie locaties een kanaal met beheersbare kleppen gegraven worden richting zwamp', zegt minister Dikan.


Dikan wijt de wateroverlast aan verschillende factoren, zoals het dichtslibben van afvoerkanalen naar de Atlantische Oceaan en de extreem vele neerslag in relatief korte tijd. Dikan: 'Een andere oorzaak van het onder water lopen komt door het afgraven van schelpen waardoor er nu niets aanwezig is om het zwampwater tegen te houden.'

De eerste melding van hoge waterstanden kwam op 7 juni bij de autoriteiten binnen. Al de dag daarop oriënteerden de ministers Jerry Miranda van Openbare werken, Transport en Communicatie en Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij zich in de getroffen gebieden.

0 comments:

Een reactie plaatsen