donderdag 8 juni 2017

Regering wijzigt Wet Nationale Basiszorgverzekering

Uitvoering van de wet bij de Zorgraad uit praktisch en kostenbesparend oogpunt


De regering heeft besloten de Wet Nationale Basiszorgverzekering te wijzigen. De wijzigingen zijn intussen goedgekeurd door de Raad van Ministers en moeten nog ingediend worden bij De Nationale Assemblee. Dit bericht vandaag, donderdag 8 juni 2017, Starnieuws.

Bij de samenstelling van de Zorgraad is nu gekozen voor een model, waarbij de Onderraad expliciet vertegenwoordigd is. Met het oog op de verbetering van kwaliteit van bestuur en beleid van de Zorgraad is gekozen voor een bredere samenstelling.

De Wet Nationale Basiszorgverzekering is op 9 oktober 2014 in werking getreden. Een optimalisering van de uitvoering van de sociale wetten op basis van 'lessons learned' is noodzakelijk. De aangebrachte wijzigingen hebben volgens de regering als belangrijk doel het slagvaardig transformeren van het voorgestane regeringsbeleid naar verwezenlijking van de door de wet gestelde doelen.

De regering vindt het ook noodzakelijk een wijziging aan te brengen in de reikwijdte van het begrip zorgverzekeraar. Hierdoor kan vanwege het kostenaspect de zorgverzekering voor bepaalde doelgroepen worden ondergebracht bij een door de regering aangewezen rechtspersoon.

De regering vindt het praktischer en kostenbesparend om de uitvoering van de wet te leggen bij de Zorgraad die voor de dagelijkse operaties een Uitvoeringsorgaan met directie en personeel ter beschikking heeft. De taken van het bestuur zijn overgeheveld naar die van de Zorgraad. De uitvoering van de wet is thans ondergebracht in twee lagen, namelijk de Zorgraad en het Uitvoeringsorgaan Basiszorg evenwel zonder een bestuur voor het Uitvoeringsorgaan.

De wijziging van diverse wetsartikelen of toevoegingen, beogen een aanscherping van onder andere benoemingsvereisten, de samenstelling van de Zorgraad, de zittingstermijn van leden, de ontslaggronden en overige technische bepalingen bevorderlijk voor het functioneren van de Zorgraad en of het uitvoeringsorgaan Basiszorg met een duidelijke aanduiding van de hiërarchie.

0 comments:

Een reactie plaatsen