zondag 25 juni 2017

Regeringscommissie wijziging kiesstelsel stuurt wijzigingsvoorstellen naar politieke partijen.

Voorstellen onder andere rechtstreeks kiezen president en verbod pre-electorale combinaties 


De regeringscommissie die consultaties houdt in verband met eventuele wijziging van het kiesstelsel heeft wijzigingsvoorstellen gestuurd naar de politieke partijen. Het rechtstreeks kiezen van de president en en districtscommissarissen, verbieden van pre-electorale combinaties en introductie van een quota-systeem voor vrouwen en minderheidsgroepen zijn enkele van de voorstellen, aldus de Ware Tijd vandaag, zondag 25 juni 2017.

De commissie staat onder leiding van oud-president Jules Wijdenbosch. Verschillende politieke organisaties vinden dat de wijzigingen pas na de verkiezing van 2020 van kracht zouden moeten zijn.

DA'91 heeft publiekelijk bekendgemaakt tegen een verbod op combinatievorming vóór de verkiezingen te zijn.

Voorzitter Gregory Rusland van de NPS stelt, dat er 'nog geen officieel NPS-standpunt hierover is'. De discussies zijn nog gaande. Er zijn voor- en tegenstanders van het rechtstreeks kiezen van het staatshoofd. 'Beide systemen hebben hun voor- en nadelen.' Nagegaan dient te worden welk systeem een breder draagvlak heeft. De NPS heeft schriftelijk een bijdrage geleverd aan de discussie over aanpassing van het kiesstelsel.

Partijraadsvoorzitter van DA'91, Sunil Oemrawsingh, zegt dat het de bedoeling is dat over de wijzigingsvoorstellen bij nadere discussie en overleg 'een zo groot mogelijke overeenstemming wordt bereikt'. De partij is tegen het rechtstreeks kiezen van de president. 'Dat is een principieel standpunt', zegt Oemrawsingh.

Naar wordt vernomen, aldus de Ware Tijd, zou de NDP wel voorstander zijn van rechtstreekse presidentsverkiezing. Eerder hadden exponenten van de ABOP, onder wie voorzitter Ronnie Brunswijk, gezegd geen heil te zien in wijziging van het huidige kiesstelsel.

DA'91 stelt in een persbericht, dat wijziging van het kiesstelsel bij referendum dient plaats te vinden, 'om in het algemeen, politiek opportunisme van een zittende coalitie te neutraliseren'.

In de voorstellen van de commissie Wijdenbosch zijn ook opgenomen afschaffing van oproepingskaarten, overheidssubsidie voor politieke partijen en schrappen van de éénprocentsregeling. In plaats dat partijen een ledenlijst met minstens 1 procent van de stemgerechtigde kiezers overleggen zouden ze een waarborgsom moeten deponeren. Enkele andere voorstellen zijn om de regionale en parlementsverkiezingen te scheiden en buitenlanders die al langer dan tien jaar legaal in Suriname wonen op ressortraadsniveau actief stemrecht te geven. Ook zou het mogelijk moeten worden dat Surinamers in het buitenland of in detentie mogen stemmen.

0 comments:

Een reactie plaatsen