donderdag 29 juni 2017

Stakende leerkrachten worden niet uitbetaald

Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur neemt een loopje met stakingsrecht...Onderwijsgevenden die de school vandaag en vrijdag om tien uur 's morgens  verlaten, zullen geen salaris ontvangen. 'Het principe van 'no work, no pay' zal stringent worden toegepast op stakende leraren', deelt de directeur van Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Natasia Bennanon, mee in een woensdag 28 juni 201, uitgebrachte verklaring. 

He MinOWC geeft aan, dat er geen toestemming is verleend aan leerkrachten om tot tien uur te werken. Een werkgever zal uiteraard nimmer personeel toestemming verlenen om te staken, daarom bestaat stakingsrecht waardoor personeel gerechtigd is om te staken, wat een werkgever ook doet of zegt.. Is een werkgever het niet eens met een staking, dan kan die naar de rechter stappen.

'Aangezien er een korte periode is voor de aanvang van de geplande toetsen en examens van de basis- en VOJ-scholen en de examens van de VOS-scholen reeds gaande zijn, wordt op alle leraren een beroep gedaan om gehoor te geven aan de instructie van het ministerie.'

Het ministerie betreurt de handeling van de bond, omdat de scholieren zich reeds voorbereid hebben op de examens. De leiding van het MinOWC zegt erop te rekenen, dat de leerkrachten het onderwijsproces niet opnieuw laten verstoren. Indien leerkrachten toch de school voortijdig zullen verlaten, zal het principe van 'no work no pay' worden toegepast.

(Red. De Surinaamse Krant)

0 comments:

Een reactie plaatsen