maandag 19 juni 2017

Stichting Wan Okasi voor mensen met visuele beperking wil van regering 50% inflatiecorrectie

Regering reageert niet op verzoek stichting


Stichting Wan Okasi voor mensen met een visuele beperking wil van de regering een inflatiecorrectie van vijftig procent. Ze heeft dit onlangs onder de aandacht van De Nationale Assemblee gebracht, aangezien er geen reactie komt van de regering. Aanvankelijk was gevraagd om de financiële bijstand van mensen met een visuele beperking op te trekken van Srd 325 naar het niveau van de algemene oudedagsvoorziening.

Aniel Koendjbiharie (zie foto: Facebook), voorzitter van de stichting, zei zaterdag tijdens de viering van het zesjarig bestaan van de organisatie, dat ook hij en lotgenoten de druk van de economische situatie in het land voelen. Hij stond stil bij de gerealiseerde doelen, de huidige situatie en de toekomst van de stichting. 

De voorzitter wilde niet te veel aandacht wijden aan zaken die door omstandigheden niet gerealiseerd konden worden, maar dat betekent niet dat deze vergeten zijn. Hij verwees bijvoorbeeld naar het verzoek aan de regering in 2013 om de organisatie de mogelijkheid te bieden een eigen zorgvervoerbedrijf op te richten. Er lag al een plan klaar, maar daar is niets van terechtgekomen.

De stichting heeft gedurende haar bestaan diverse activiteiten georganiseerd, waaronder geldinzamelingsacties. Koendjbiharie is blij dat de stichting ervoor heeft kunnen zorgen dat er meer aandacht wordt besteed aan de doelgroep.

Hij stelt echter dat aandacht alleen niet voldoende is. Van belang is dat de knelpunten waarmee de groep zit worden opgelost en dat plannen die er liggen in uitvoering worden gebracht, zodat de mensen uit hun geïsoleerde positie geraken.

0 comments:

Een reactie plaatsen