donderdag 1 juni 2017

Stuurgroep TOP C op Curaçao tekent samenwerkingsconvenant

Samenwerkingsverband heeft als doel aantal 'high-impact delicten' significant terug dringen

(Bron foto: OM)

De Uitvoeringsorganisatie Reclassering, stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Gezinsvoogdij-instelling (GVI), Korps Politie Curaçao (KPC), Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK), Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Algemene Zaken en het Openbaar Ministerie (OM) hebben vandaag, donderdag 1 juni 2017, in het kader van de aanpak TOP C een samenwerkingsconvenant getekend, aldus het OM in een persbericht.

Het samenwerkingsverband heeft als doel enerzijds het aantal high-impact delicten significant terug dringen door een persoonsgebonden integrale aanpak van degene die verdacht zijn of veroordeeld zijn voor deze delicten en bovendien verdere schade door deze personen, aan hun eventueel aanwezige minderjarige broers, minderjarige zussen en minderjarige kinderen en aan de samenleving te voorkomen en anderzijds de privacy van de betrokkenen zo veel mogelijk te waarborgen.

Het samenwerkingsconvenant geeft vorm aan de integrale aanpak en de samenwerking die de TOP C aanpak kenmerkt. Verder hoe basisdossiers worden samengesteld, interventierichtingen worden bepaald, verzoeken om interventies bij de partijen worden neergelegd en hoe de resultaten van die interventies worden bijgehouden.

In dit convenant wordt ook aandacht besteedt aan het privacy-aspect met betrekking tot de TOP C jongere of jongvolwassene.

De samenwerking wordt conform het samenwerkingsconvenant bestuurd door de stuurgroep, die, onder voorzitterschap van de Hoofdofficier van Justitie, Heiko de Jong, bestaat uit de directeuren van de kernpartners, de Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie en de Secretaris Generaal van het Ministerie van algemene Zaken en de projectleider Top C ‘Tur Wowo Riba bo’. De Minister van Justitie wordt ook steeds uitgenodigd en is aanwezig bij belangrijke beslissingen.

TOP C (Tur Wowo Riba Bo) is een gezamenlijke aanpak bedoeld om het aantal gewelddelicten, overvallen, straatroven en woninginbraken (high-impactdelicten) gepleegd door jeugdigen en jongvolwassenen terugdringen. De geselecteerde jongeren en jongvolwassenen, recidivisten tussen 12 tot 24 jaar worden begeleid en krijgen aandacht om hen weer op het rechte pad te krijgen. Behalve de dader krijgen ook de broertjes en zusjes (brusjes) de nodige aandacht en begeleiding.

Momenteel telt het project 56 jongeren en jongvolwassenen.

Bij TOP C (Tur Wowo Riba Bo) zijn veel instanties betrokken, zoals de Gezinsvoogdijinstelling (GVI), Uitvoeringsorganisatie Reclassering, Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Korps Politie Curaçao (KPC), Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK), Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC), het Openbaar Ministerie (OM), Voogdijraad, Fundashon Maneho di Adikshon (FMA), SOAW: Kas di Bario, Centrum Familie & Jeugd, Jobcenter, 1000 Hoben na Trabou, Ministerie van OWCS (Leerplicht Unit), Departamentu Salu Hubenil, Stichting Wit Gele Kruis, Stichting FAJ/Yave, SGR-groep: Sociaal Pedagogische Dienstverlening, Fundashon Brasami, Fundashon Kas Popular (FKP), Feffik, Fundashon Accretio, Fundashon Bos di Hubentut, Funditut en de Vertegenwoordiging van Nederland.

0 comments:

Een reactie plaatsen