vrijdag 23 juni 2017

Suriname laat met neutrale houding vriend Venezuela binnen OAS niet vallen

OAS slaagt er niet in gezamenlijk standpunt in te nemen inzake explosieve crisis Venezuela


Suriname heeft zich neutraal opgesteld tijdens een stemming deze week over Venezuela in de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS. Het voor noch tegen geschiedde tijdens een verhit debat. De regionale organisatie moest een standpunt innemen over de politieke crisis en de massademonstraties in Caracas en andere Venezolaanse steden. Het kwam niet zover, omdat de stemmen staakten. 

De bijeenkomst was voor ministers van Buitenlandse Zaken van de lidlanden. Onder hen bevond zich ook de Surinaamse minister Yldiz Pollack-Beighle. Het is publiek geheim, dat Suriname en Venezuela bevriende naties zijn en dat hun leiders goede contacten onderhouden. Suriname zal haar vriend dan ook in internationaal verband niet afvallen.

Twee moties werden in stemming gebracht en beide sneuvelden.

De ene motie betrof afkeuring van de ontwikkelingen in Venezuela. Ook werd de regering van Nicolas Maduro verantwoordelijk gehouden.

In de andere motie werd ondersteuning uitgesproken. Ook de Caribische lidlanden van de OAS namen deel aan de stemming, binnen deze groep was geen unaniem standpunt. Suriname stemde niet voor de ondersteuningsmotie. De Surinaamse delegatie stelde, dat het niet op de hoogte was gesteld dat de motie in stemming zou worden gebracht. Ook andere landen haalden dit argument aan.

(Red. De Surinaamse Krant/Waterkant.net)

0 comments:

Een reactie plaatsen