donderdag 1 juni 2017

Suriname ontvangt 410.000 Amerikaanse dollar van Caribische Ontwikkelings Bank


Dollars bestemd voor uitvoering economisch herstelprogramma regering


De directie van de Caribische Ontwikkelings Bank (CDB) heeft 22 mei 2017 een schenking ter waarde van 410.000 Amerikaanse dollar aan Suriname goedgekeurd. Het gaat om technische assistentie bij de uitvoering van het economisch herstelprogramma van de regering.

De schenking zal het ministerie van Financiën helpen om de cruciale macro-economische en structurele hervormingen door te voeren, aldus de bank in onderstaand persbericht.

Ze zal volgens de CDB ook bijdragen aan versterking van macro-economisch beleid en planning, ter ondersteuning van de duurzame ontwikkelingsagenda van het land, dat gericht is op verbetering van het welzijn van alle Surinamers.

'Dit project is cruciaal om de voordelen van de hervorming op middellange- tot lange termijn te ontgrendelen. We weten dat de regering van Suriname grote vooruitgang kan boeken bij het bouwen aan een duurzaam begrotingsregiem', stelt Justin Ram, directeur Economie bij de CDB.

Met de schenking speelt de bank in op de dringende behoefte van de Surinaamse regering om de staatsschuld terug te dringen en het begrotingsbeleid van de regering te verbeteren. 'Dit moet ondersteund worden door een robuuste hervormingsagenda; cruciale ministeries, zoals Financiën, moeten in staat zijn strategisch en technisch leiderschap te bieden in macro-economische beleidsvorming die rekening houdt met de effecten van inkomensverdeling naar sociale groepen en huishoudens', aldus Ram.

DOE-fractieleider Carl Breeveld is niet tevreden over de wijze waarop de regering de economische hervorming doorvoert, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 1 juni 2017. Hij ziet gebrek aan vertrouwen in het beleid en het niet daadwerkelijk aanpakken van corruptie als de grootste struikelblokken.

'Zonder dat laatste komt de regering volstrekt ongeloofwaardig over. Het is in de praktijk ook nog dweilen met de kraan open', zegt hij. De regionale ontwikkelingsbank stelt, dat de economische crisis in Suriname is veroorzaakt door een daling van de prijs van zijn belangrijkste exportproducten, en verergerd is door onvoldoende buffers en beleidsreacties.


http://www.caribank.org/news/cdb-approves-technical-assistance-support-economic-reforms-suriname

CDB approves technical assistance to support economic reforms in SurinameThe Board of Directors of the Caribbean Development Bank (CDB) has approved a grant of USD410,000 to the Government of Suriname, to help the Ministry of Finance implement critical macroeconomic and structural reforms.
The technical assistance project will also strengthen macroeconomic policy and planning, to better support the country’s sustainable development agenda, which aims to improve the livelihoods of all Surinamese.
 “This project is critical to unlocking reform dividends over the medium to long term. We know that the Government of Suriname can make significant progress in building a sustainable fiscal regime, stable economy and inclusive growth, with the right technical guidance to steer the implementation of the reform process.” said Dr. Justin Ram, Director of Economics, CDB.
The technical assistance from CDB responds to the Government of Suriname’s urgent need to reduce public debt and set the government’s fiscal accounts on a sustainable path.
“This must be underpinned by a robust reform agenda and critical government ministries, such as the Ministry of Finance, must be able to provide strategic and technical leadership in macroeconomic policymaking that accounts for social and household income distribution impacts,” said Dr. Ram.
The project will provide technical guidance and support for the preparation and implementation of a Medium˗Term Fiscal Framework and Financial Programming Framework. It also includes the provision of technical advice to the Minister of Finance and, by extension, the National Assembly. This advice will focus on macroeconomic policy issues in general and, specifically, on how best to achieve the goals and objectives of the Government of Suriname’s reform programme.
The Ministry of Finance will benefit from strengthened capacity in macroeconomic policy analysis, planning and decision-making through support, training and knowledge sharing. Through the project, the Ministry will also receive guidance on the implementation of critical reforms to support the achievement of key medium-term macroeconomic results, and advice on International Financial Institutions programmes and modalities for borrowing.
The project will also provide critical capacity-building in social, gender-inclusive and responsive macroeconomic policy analysis, planning and decision making.
The economic crisis in Suriname was triggered by a decrease in the price of its major export commodities, and exacerbated by insufficient buffers and policy responses. The recession started in 2015 with the drop in international gold and oil prices and the cessation of alumina production, which resulted in large fiscal and current account deficits.
In August 2015, an ambitious home-grown reform programme was launched to restore macroeconomic stability and confidence, and to pave the way for economic recovery, while protecting the most vulnerable during the adjustment process. This home-grown reform programme catalysed the financial support of the International Monetary Fund through a 24-month Standby Arrangement signed in May 2016, and that of other multilateral institutions, including CDB

0 comments:

Een reactie plaatsen