dinsdag 6 juni 2017

SZF en directies St.Vincentius Ziekenhuis en Diakonessenhuis komen tot oplossing

Arbeidsrust kan terug- keren in deze zieken- huizen


Na interventie van vicepresident Ashwin Adhin hebben het Staatsziekenfonds (SZF) en de directies van het St.Vincentius Ziekenhuis en Diakonessenhuis een onderhoud met elkaar gehad. SZF-directeur Rick Kromodihardjo laat optekenen, aldus Starnieuws maandagavond 5 juni, dat er een werkbare optie is gevonden die de ziekenhuizen in staat zal stellen kwaliteitszorg te bieden die de regering voorstaat. 

In het hoofdkantoor van het SZF hebben directeur Rick Kromodihardjo, de directeuren Nico de Bel van het Diakonessenhuis en Manodj Hindori van het Sint Vincentius ziekenhuis een onderhoud met elkaar gehad.

Partijen zijn tot een structurele oplossing gekomen, waardoor de particuliere ziekenhuizen nu financieel meer ademruimte hebben voor de afhandeling van hun personele lasten, waardoor de arbeidsrust kan terugkeren in deze ziekenhuizen.

Kromodihardjo deelt mee, dat het SZF vanuit een beleidsmaatregel fondsen beschikbaar zal stellen. In aanloop naar een structurele oplossing binnen de zorgfinanciering is met het SZF een financieringsmodaliteit afgesproken, waardoor de directies van de twee particuliere ziekenhuizen nu in staat zijn additionele voorzieningen te treffen ten behoeve van hun bedrijfsvoering. Het SZF heeft zich garant gesteld om per eind juni reeds de eerste tranche betaalbaar te stellen.

De directies van de ziekenhuizen zijn ingenomen met de voortvarendheid die het SZF aan de dag heeft gelegd ter tegemoetkoming in hun financiële problemen. Afgesproken is dat de communicatielijnen verbeterd zullen worden, om proactief in te spelen op de perikelen binnen de gezondheidszorg. Ruim twee jaar is het SZF structureel in contact met alle dienstverleners, waaronder de ziekenhuizen. De zorginkoper zet zich volledig in om de continuïteit van de zorg voor haar verzekerden veilig te stellen.

De beide ziekenhuisdirecteuren hebben hun waardering uitgesproken over het constructieve karakter van het onderhoud en zien na deze onderhandelingen de samenwerking zich verder positief ontwikkelen.

0 comments:

Een reactie plaatsen