maandag 5 juni 2017

SZF: 'Er is geen achterstand in de betaling aan Diakonessenhuis'

'SZF is zich bewust van verantwoordelijkheid tegenover verzekerden en dienstverleners'


De Stichting Staatsziekenfonds (SZF) laat vandaag, maandag 5 juni 2017, weten, dat er geen achterstand is in de betaling aan Diakonessenhuis. De overmaking voor de maand mei 2017 heeft tijdig plaatsgevonden, op de 28e van de maand.

In het arbeidsconflict binnen het Diakonessenhuis wordt gesteld, dat het SZF een wanbetaler is dat het de financiële verplichtingen tegenover deze ziekeninstelling niet nakomt. Het SZF heeft hier met verbazing kennis van genomen.

Als zorgbieder aan ruim 80% van de verzekerdenpopulatie in Suriname, zegt het SZF zich bewust te van zijn van verantwoordelijkheid tegenover de verzekerden en de dienstverleners. De dienstverleners die tijdig en correct hun claims indienen, worden dan ook maandelijks tijdig uitbetaald.

De afgelopen twee jaar heeft de organisatie als gevolg van een goede samenwerking en afstemming met het ministerie van Financiën maandelijks gemiddeld tussen 35 en 37 miljoen Surinaamse dollars uitbetaald aan ziekenhuizen, specialisten, artsen, apotheken en andere dienstverleners. Het SZF is de afgelopen twee jaar altijd in de positie geweest aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, waardoor de continuering van de diensten in de gezondheidszorg voor de verzekerden steeds gegarandeerd waren.

Met alle ziekenhuizen vindt er maandelijks een afrekening plaats, juist om ervoor te zorgen dat de salarissen van het personeel op tijd kunnen worden uitbetaald.

0 comments:

Een reactie plaatsen