maandag 5 juni 2017

'Telen industriële hennep vereist aanpassen wetgeving en pallet aan maatregelen'

Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday: 'Een enkele reparatie van de wet is niet voldoende'


Om industriële hennep in Suriname te kunnen telen moet er naast aanpassen van de wetgeving, een pallet aan maatregelen worden genomen. Dit heeft procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday gisteren in Welingelichte Kringen op Radio ABC gezegd, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 5 juni 2017. Hij wordt hierin ondersteund door de jurist Armand van der San, die panellid was. 

Een enkele reparatie van de wet is niet voldoende. Er moet nog veel meer gebeuren. Tijdens de behandeling van de 'nadere wijziging van de Wet Verdovende Middelen' werd het voorstel gedaan door de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Roché Hopkinson (NDP), om de wijziging in deze ontwerpwet aan te brengen. Dit stuitte op tegenstand bij diverse oppositieleden, die stelden dat het karakter van de wet compleet gewijzigd wordt.

De oorspronkelijke wetswijziging gaat over het in overeenstemming brengen van de nationale wetgeving met het Verdrag van Wenen, waar Suriname partij van is. Dit verdrag heeft te maken met de strijd tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Suriname werd partij bij dit verdrag in 1993, maar heeft sinds die tijd verzuimd de nationale wetgeving hiermee in overeenstemming te brengen.

De wetswijziging regelt ook de invoer van chemische stoffen (precursoren) die gebruikt worden voor fabricage van producten en narcotica. De behandeling van de ontwerpwet over invoer van precursoren gaat gelijktijdig met het toestaan van de productie van industriële hennep.

De pg zei, dat in 2015 initiatieven zijn ondernomen door mensen uit de particuliere sector, voor productie van industriële hennep als nieuwe agrarische poot. Het gaat om een groot domein van toepassingen.

Op het westelijk halfrond zijn deze initiatieven ook genomen. De pg nam Chili en Belize als voorbeeld om aan te geven hoeveel protocollen in acht genomen moeten worden voordat industriële hennep onderdeel kan worden van de agrarische productie.

Badjnath Panday stelde, dat goed gekeken moet worden naar de valkuilen. Het begint al met wat voor soort hennep er geteeld moet worden. Hoe hoog moet het Tetrahydrocannabinol (THC) gehalte zijn, waarin de verdovende werking optreedt. Wanneer daarover een besluit genomen is, dan moet er gekeken worden naar de maatregelen die genomen moeten worden om misbruik te voorkomen. Het protocol houdt in, dat er tal van maatregelen moeten komen om de industriële productie van hennep beheersbaar te kunnen houden.

Suriname heeft indertijd er niet voor gekozen om industriële hennep te cultiveren, waardoor er ook geen wettelijke regelingen zijn. De huidige wet moet aangepast worden, waarbij een vangnet er achteraan moet komen. Er moeten instituten komen, waarbij de bemensing geen integriteitsvragen mogen oproepen, aldus de pg.

Het Openbaar Ministerie moet zijn mening hierover nog delen met De Nationale Assemblee.

0 comments:

Een reactie plaatsen