vrijdag 30 juni 2017

Top NDP beweert, na strafeis van jaar tegen Bouterse, dat rechterlijke macht niet boven de wet staat

NDP naarstig uitwegen zoekende om onder veroordeling Bouterse uit te komen


De NDP-toppers Harvey Naarendorp, Errol Alibux en André Misiekaba hebben gisteravond in partijcentrum Ocer in Paramaribo duidelijk te verstaan gegeven, dat de rechterlijke macht niet boven de wet staat. Zij hebben de spoedbijeenkomst van kaderleden van de partij (zie foto - Bron: Facebook/Sadiq Aksüyek) toegesproken. Wie aan de NDP-voorzitter tevens president Desi Bouterse komt komt aan de partij en het volk was de rood gespannen draad in Ocer.

Dat doorgegaan wordt met het 8 decemberproces, waarbij het Openbaar Ministerie twintig jaar celstraf heeft geëist tegen Bouterse, wordt verworpen door de partij. Bouterse zei dat binnen het staatsrechtelijk bestel gehandeld zal worden. Hij merkte op dat er veel gezegd kan worden, maar hoewel hij lijdend voorwerp is, zal hij zich als president opstellen. Het land is niet gebaat bij chaos. Volgens Bouterse wordt dat gecreëerd, aldus vandaag, vrijdag 30 juni 2017, Starnieuws.

Ramon Abrahams die de vergadering leidde, kondigde aan dat de mobilisatiekracht van de partij op zondag 9 juli duidelijk zal blijken. Dan wordt de 30e verjaardag van de partij in Para, waar NDP alle drie zetels binnengehaald heeft, gevierd. Bouterse voegde hieraan toe dat de wereld dan de organisatiekracht en de mobiliteit van de partij zal zien.Naarendorp voerde aan dat het om een politiek proces gaat. De vorige procureur-generaal Soebhaas Punwasi had vijf jaar een waarnemende status, want de politiek hield zijn benoeming aan om de politieke macht in handen te houden. Hij stelde ook de bekwaamheid van de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, aan de kaak en merkte op dat het om een politieke benoeming gaat. Volgens Naarendorp is er sprake van een constitutionele crisis.

Alibux merkte op dat NDP de grootste partij is met een fractie van 26 personen. De voorzitter van de partij heeft de leiding van het land, daarom komt men aan de leider van de partij, beweerde hij. Alle pijlen zijn op hem gericht. Hij zei verder, dat de partij als één man achter de president staat. De strafeis is een wake-up call, een uitdaging voor de partij. Hij riep de NDP'ers op om de gelederen te sluiten.

Misiekaba voerde aan, dat niemand de NDP klein zal kunnen krijgen. Niemand zal het ook winnen van de partij, zo stelde hij. Hij benadrukte dat De Nationale Assemblee wetten goedkeurt en eenieder dient zich eraan te houden. De regering wordt gecontroleerd door De Nationale Assemblee, die op haar beurt door het volk bij de verkiezingen ter verantwoording wordt geroepen. Niemand controleert de rechterlijke macht, omdat de controle-organen niet in het leven zijn geroepen. Hij legde het standpunt van de NDP-fractie uit in Ocer. De rechterlijke macht heeft de Amnestiewet en de instructie van de regering aan de procureur-generaal op basis van artikel 148 van de Grondwet, naast zich neergelegd. Elke uitspraak die de rechterlijke macht doet is niet legitiem en dus niet uitvoerbaar, in de belevingswereld van Misiekaba.

Tijdens de vragenronden hebben verschillende NDP'ers aangegeven dat niemand aan hun leider zal kunnen komen. De mensen hebben aangegeven dat ze tot de dood achter hun partijvoorzitter zullen staan.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

0 comments:

Een reactie plaatsen