dinsdag 13 juni 2017

Top NDP grijpt in bij de dubieuze grondaanvragen Stichting Sport, Cultuur en Welvaarts Ontwikkeling Wageningen

Grootschalige grondaanvrager maakt exorbitante winsten bij pompgemaal


Het Dagblad Suriname weet vandaag, dinsdag 13 juni 2017, te berichten, dat de top van de Nationale Democratische Partij (NDP) ingrijpt bij dubieuze grondaanvragen die door de Stichting Sport, Cultuur en Welvaarts Ontwikkeling Wageningen zijn ingediend. Het dagblad maakte eerder melding van elf grootschalige grondaanvragen die door de stichting zijn ingediend. 

'Alles wat er is gezegd, berust op waarheid. Het is onethisch dat iemand parken, waar ziekenhuizen, een cultureel centrum en woningen van mensen zijn gevestigd, aanvraagt. Te meer wanneer de persoon in kwestie al zoveel percelen op zijn naam heeft. Het kan niet', zegt een NDP-kopstuk.

Deze zaak is ondertussen ook onder de aandacht van president Desi Bouterse gebracht. Het partijkopstuk.voert aan, dat naast de kwestie van de dubieuze grondaanvragen, andere partijgenoten in het district in de afgelopen periode flink huis hebben gehouden. De naam van Rinesh M., vertegenwoordiger van de voornoemde stichting, staat volgens hem hoog op de lijst van degenen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan duistere praktijken.

'Wanneer je gebeten wordt door je eigen hond, hoef je echt niet naar de politie te gaan. Het is gewoon geen zuivere koffie wat de mannen hier doen', aldus de topper.

De NDP'er voert aan dat naast de kwestie van de grondaanvragen, Rinesh zich ook bezighoudt met het uitvoeren van werken en leveren van diensten op een manier die niet door de beugel kan. Zo worden bij het pompgemaal van Wageningen olie en smeermiddelen aangeleverd voor exorbitant hoge prijzen, terwijl een fles bij een servicestation voor Srd 10 te verkrijgen is. 'Dan deng mag en buy a sang zogenaamd gie Srd 30. Terwijl Rinesh noch pompstationhouder is, noch monteur. Dan repareert hij zogenaamd die pomp', stelt de bron. Volgens de topper zorgt deze handeling ervoor dat de pomp bijna elke maand meerdere keren defect raakt, waardoor Rinesh zo steeds geld van de overheid kan blijven aftroggelen. 'Het is constant schering en inslag', aldus de NDP-topper.

Het pompgemaal bevat drie pompen, die elk ouder zijn dan 60 jaar. Het onderhoud van het verouderde pompgemaal kost de Staat jaarlijks miljoenen.

Ook bij de SML (Stichting Machinale Landbouw) vinden bepaalde verdachte praktijken plaats, waardoor de pelmolen die in 2015 was gekocht, nooit winsten maakt. 'Ik heb begrepen, dat de mensen voor slijpmeel betalen, maar ze gaan weg met cargorijst. Wat ook niet kan is, dat er padie wordt opgekocht, maar binnen een maand wordt aangeven dat de padie niet goed is. Hierdoor wordt het spul zogenaamd voor de helft van de prijs verkocht.'

Volgens de partijtopper wordt er flink huisgehouden bij SML, waarbij arbeiders, onder wie schoonmaaksters en wachters, met ontslag worden gestuurd. 'Ook bij ADRON (Anne van Dijk Rijst Onderzoekcentrum Nickerie) vindt dit plaats. Dan wordt er een zogenaamd eigen securitybedrijf opgericht en ingezet', aldus de topper.

'Zonder dat de politiek het wist, is het bestuur bij SML veranderd. Jonge mensen uit Wageningen, die goed werk deden, werden plotseling door minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij vervangen met mensen die nu daar rotzooien', stelt de topper. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan volgens hem is het inzetten van zwaar materieel, dat door het oud SML-bestuur was aangeschaft. Beweerd wordt, dat het huidig bestuur werkzaamheden zogenaamd aan fictieve of bevriende aannemers gunt en vervolgens de eigen machines van SML ook bij deze werkzaamheden inzet. Hierdoor wordt de aannemer zogenaamd uitbetaald. 'Er is helemaal geen controle. Het is een rotzooi daar.'

Hij adviseert sub-afdelingspartijtoppers om op te staan en hun stem te laten horen indien zij niet meegesleurd willen worden in deze blubber.

Na dagenlang bellen is het de redactie van het dagblad gisteren gelukt om Rinesh M. telefonisch te bereiken. Laatstgenoemde weigerde echter in te gaan op vragen van de redactie. 'U bent verkeerd verbonden', zei hij.

0 comments:

Een reactie plaatsen