zondag 11 juni 2017

Vakcentrale C-47 probeert nieuwe strategie om regeringsbeleid om te buigen

'We willen duidelijk maken waar het om gaat en dat we niet voor de lol bezig zijn'

'De straatprotesten zijn niet van de baan' 


De protesterende vakbondsorganisaties passen voorlopig een andere strategie toe om ombuiging van het beleid af te dwingen bij de regering. Middels lezingen en informatieavonden zal getracht worden om burgers kritisch te onderrichten over maatschappelijke en actuele onderwerpen die economische gevolgen kunnen hebben voor de samenleving, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, zondag 11 juni 2017.

De Vakcentrale C-47 heeft gisteren als aanzet daartoe een lezing gehouden over de gezondheidszorg. Vakbondsleider Robby Naarendorp legde uit, dat de strategie is dat de mensen bij eventuele straatprotesten voldoende voorinformatie hebben over waar ze aandacht voor vragen. Hij benadrukte dat de straatprotesten niet van de baan zijn.

'Wat we nu doen, is slechts een van de actiemodellen. We willen de mensen duidelijk maken waar het om gaat en dat we niet voor de lol bezig zijn.'

De eis van de vakbeweging voor ombuiging van het beleid blijft overeind. Afhankelijk van hoe de regering haar beleid voortzet, kan aftreden geëist worden. De bijeenkomst was bestemd voor strategische groepen in de gezondheidszorg en de protesterende groepen, maar er komen ook openbare bijeenkomsten, zei de voorzitter.

Het besluit om dit actiemodel voorlopig te hanteren, is voortgevloeid uit een evaluatiebijeenkomst van de vakorganisaties. Er is hierbij ook rekening gehouden met de Ramadanperiode.

Naarendorp ontkent desgevraagd, dat de wisselende opkomst bij de straatprotesten van de afgelopen periode mede geleid hebben tot dit besluit. Hij wijst er overigens op, dat de zo nu en dan tegenvallende opkomst met verschillende zaken te maken had die de protesterende groepen zelf niet in de hand hebben.

Naarendorp constateert, dat er nog geen ombuiging heeft plaatsgevonden van het beleid. De vakbondsleider is ervan overtuigd, dat het huidige actiemodel effectief zal zijn.

'We zijn Moe' en de oppositiepartijen hebben afgelopen week ook laten weten, dat ze de focus voorlopig zal leggen op bewustwording in plaats van straatprotesten.

0 comments:

Een reactie plaatsen