dinsdag 27 juni 2017

Van begroting ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening Curaçao groot deel al besteed

Minister Konket: 'De vraag is in hoeverre er ruimte is voor nieuw beleid'


Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening gaat de cijfers voor de tot nu toe gemaakte kosten nalopen, nu uit de recente cijfers van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) blijkt, dat van de 173.191.000 gulden die is begroot, er al 83.404.000 is uitgegeven. Dat zegt verantwoordelijk minister Armin Konket (MAN) vandaag, dinsdag 27 juni 2017, in het Antilliaans Dagblad

'De vraag is in hoeverre er ruimte is voor nieuw beleid. Eerder dit jaar was al gebleken dat de financiële ruimte beperkt is voor het nieuwe beleid zoals dat in het regeerakkoord is geformuleerd. De prognoses zijn dat de regering in de loop van dit jaar liquiditeitsproblemen krijgt', aldus Konket.

De bewindsman baseert zich op de cijfers die betrekking hebben op zijn ministerie. De minister benadrukte dat hij geen uitspraken over de andere ministeries kan doen.

0 comments:

Een reactie plaatsen