dinsdag 27 juni 2017

Van Coblijn: 'Mensenrechtenorganisaties zullen regering op vingers tikken inzake Cubaanse vluchtelingen

'Assemblee had staatshoofd terstond bij het doen van uitspraak tot de orde moeten roepen'


Mensenrechtenorganisaties, zowel nationaal als internationaal, zullen de regering te zijner tijd op de vingers moeten tikken over het standpunt ten aanzien van de Cubaanse vluchtelingen. Dit zegt de politicus John van Coblijn vandaag, dinsdag 27 juni 2017, in het Dagblad Suriname. De groep Cubanen die al enkele weken een protestdemonstratie houdt bij het Rode Kruiskantoor krijgt in Suriname geen politiek asiel. Dat heeft president Desi Bouterse dinsdag in De Nationale Assemblee gezegd. 'Cuba is een bevriende natie. Suriname gaat geen politiek asiel verlenen aan mensen die denken spelletjes te komen spelen', aldus Bouterse. 

Van Coblijn benadrukt, dat de volksvertegenwoordiging het staatshoofd terstond bij het doen van deze uitspraak tot de orde moest hebben geroepen.

'Er zijn internationale verdragen waar Suriname zich aan verbonden heeft. Dat betekent dat je zaken volgens die procedures moet behandelen. Het standpunt dat het om een bevriende natie gaat, is één van onbehoorlijk bestuur. Als men zo bevriend is met bepaalde naties, waarvan men weet dat die landen mensenrechten aan het schenden zijn en men bereid is die rechten ook langer te helpen schenden, so be it. Maar, de regering zal te zijner tijd nationaal en internationaal op de vingers worden getikt', aldus Van Coblijn.

De politicus zegt, dat hij aan de ene kant begrijpt dat de president geen problemen wil hebben met een bevriende natie, maar dan moet een proces van diplomatie worden opgestart waardoor dit probleem zonder calamiteiten voor deze vluchtelingen wordt opgelost. Daarvoor adviseert hij dat Suriname ook met het Surinaams Rode Kruis (SRK) en andere internationale instituten contact opneemt en de zaken voorlegt. Hierdoor kan een voorlopige regeling worden getroffen, terwijl het resultaat van het onderzoek naar de juridische status van deze mensen wordt afgewacht.

'Dan pas moet de president een standpunt innemen. Het heeft te maken met gedegen onderzoek en het willen beschermen van mensenrechten. Dat is één van de uitgangspunten bij dit soort volkenrechtelijke zaken', aldus Van Coblijn.

De groep is ruim zeven maanden geleden via Guyana naar Suriname gekomen om ‘politiek asiel’ aan te vragen. Het SRK moet dit soort gevallen registreren en vervolgens een proces opstarten om de mensen een status te doen verkrijgen van ‘vluchteling’. Echter wordt gesteld, dat het SRK zijn deel al heeft gedaan en uitkijkt naar een onderzoek van de UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)

De UNHCR zal op Cuba onderzoek verrichten op basis van de informatie die de asielzoekers hebben opgegeven. Dit proces kan maanden in beslag nemen. 'Na het onderzoek krijgt men een certificaat van verblijf in het land, volgens de VN-conventies die Suriname getekend heeft', aldus het SRK.

0 comments:

Een reactie plaatsen