woensdag 28 juni 2017

Van Coblijn: 'Regering moet zich schamen voor uitdelen voedselpakketten'

'Verstrekken voedselpakketten is bekentenis van regering dat samenleving in haar levensonderhoud achteruit is gegaan'


'Het verstrekken van voedselpakketten op zich is een bekentenis vanuit de zijde van de regering dat de samenleving in haar levensonderhoud achteruit is gegaan. Dat is allemaal niet zomaar gebeurd. Het is gekomen vanwege het slechte beleid van deze zelfde regering. Zij zou zich daarom moeten schamen dat het zo ver is gekomen dat zij nu voedselpakketten moet uitdelen', zegt de politicus, John van Coblijn, vandaag, woensdag 28 juni 2017, in de webeditie van het Dagblad Suriname.

De regering zal Srd 33 miljoen besteden aan voedselpakketten. Een pakket heeft een waarde van Srd 200 en zal worden verkocht tegen een sociaal tarief.

De politicus voert aan, dat het verstrekken van deze pakketten een verkeerd signaal aan het worden is, omdat de verstrekkers een tegenprestatie van de ontvangers eisen. 'Het is de weg van de minste weerstand kiezen. De sociaal zwakkeren worden hiermee gedwongen zo een partij in de media te verdedigen en hun stem ook op deze partij uit te brengen. Het mag nooit de bedoeling zijn dat de regering sociaal zwakkeren in hun nood gebruikt en misbruikt om bij verkiezingen voordeel te hebben. Dat is een verwerpelijke daad', aldus Van Coblijn.

De politicus is ook geen voorstander van het storten van een extra bedrag bovenop de financiële steun, die sociaal zwakkeren al ontvangen. Volgens hem zorgt dit ook ervoor dat de afhankelijkheid van de sociaal zwakkeren niet komt weg te vallen.

'Er moet juist goed beleid komen, waardoor de afhankelijkheid wordt verbroken', aldus de politicus.

Van Coblijn benadrukt, dat door bepaalde handelingen van corruptieve personen, er een zekere smet is ontstaan op het fenomeen van het verstrekken van pakketten. Hij verwijst hier naar de geluiden waar partijtoppers van bepaalde regeringsgezinde politieke partijen bij partijactiviteiten ook bezig zouden zijn de pakketten van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, SoZaVo, voor een hoger bedrag te verkopen, terwijl de minister hierover nog steeds geen duidelijk antwoord geeft. Ook de recente kwestie waar de president zelf zijn eigen mensen van pakkettendiefstal beschuldigde, is hem nog vers in het geheugen.

'Het uitdelen van voedselpakketten in Suriname heeft een structureel karakter gekregen, waarbij ook corruptieve handelingen min of meer de boventoon hebben gevoerd in de afgelopen maanden en jaren. Wij hebben genoeg gezien, dat er pakketten in de afgelopen periode verdwenen zijn en mensen na commotie uit de samenleving ook moesten worden aangehouden', zegt de politicus.

De registratie voor pakketten heeft via wijkkantoren en districtscommissariaten plaatsgevonden. Mensen uit sociaal zwakke huishoudens, grote gezinnen met een relatief laag inkomen en personen met een beperking, komen in aanmerking voor een pakket. Via de districtscommissariaten zullen de verkoop en ontvangst van gelden plaatsvinden.

0 comments:

Een reactie plaatsen