vrijdag 30 juni 2017

VHP: Vrijheid is bevrijding uit ketenen van armoede en corruptie

'Theoretisch mogen we volgens mensenrechten vrij zijn, maar mogen en kunnen we van die vrijheid gebruikmaken?'


Op 1 juli memoreren wij de afschaffing van de slavernij in ons land in 1863. Het was in 1952 dat de VHP een motie indiende om het personeel in overheidsdienst op 1 juli vrijaf te geven met behoud van salaris. Deze motie werd goedgekeurd en in het jaar 1959 werd bij wet, de dag van 1 juli vastgelegd als de Dag der Vrijheden en vervolgens ingevoerd als onze eerste Nationale Dag. 

Hoewel 1 juli officieel als 'Dag der Vrijheden' is vastgelegd is het gebruikelijk dat we praten over ‘Keti-Koti’ (gebroken ketenen) of ‘Manspasi Dey’ (emancipatie dag).

(Bron: Red. De Surinaamse Krant/Delpher Kranten)
Het beeld van Kwakoe, onthuld in 1963, ter gelegenheid van 100 jaar Keti-Koti staat symbool voor een slaaf die zijn ketenen heeft verbroken; het staat symbool voor de drang naar vrijheid. In een wereld die steeds verandert is de drang naar vrijheid verruimd naar inspraak van burgers over besluiten die hun leven tot in de kern raken.

Aan de hand van een totaalbeeld en als basis voor nationale eenheid, moeten we ons blijven afvragen of wij met ons allen in Suriname, inderdaad de vrijheid hebben om als burgers gelijkwaardig en vrij te kunnen deelnemen aan besluitvorming over ons eigen lot en over het algemeen belang. Als vrijheid centraal staat en het hoogste goed is dan heeft ieder individu, elke burger, de gelijke kans om zich te kunnen ontplooien, zonder dat de vrijheid van anderen of van toekomstige generaties wordt aangetast door onder andere de verplichting om torenhoge staatsschulden af te lossen. Het is een overheid die de behoeften, ambities, vrijheid en ontplooiing van burgers dient te accommoderen.

Theoretisch mogen we volgens de mensenrechten vrij zijn, maar mogen en kunnen we van die vrijheid gebruikmaken? Vrijheid is ook recht op goed onderwijs, bereikbare gezondheidszorg, huisvesting, werkgelegenheid, optimale koopkracht maar ook de garantie voor vooral rust en veiligheid. Het hoeft geen betoog dat in onze huidige samenleving hiervan bijna of geen sprake is. Veel burgers zijn bang voor de toenemende criminaliteit. Veel burgers zijn de hoop kwijt, omdat ze geen toekomstperspectieven hebben, omdat zij vaardigheden en emancipatiekansen missen. Zij dreigen de ‘outsiders’ van onze samenleving te worden omdat ze arm zijn, op bijstand of hulppakketten zijn aangewezen.

En onze toekomstige generaties zijn nu al opgezadeld met torenhoge overheidsschulden.

Niet naleven van wet en recht;
geen transparantie in bestedingen van volksmiddelen;
verspilling;
geen onderzoek naar en bestrijding van corruptie;
vervorming van informatie;
geen verantwoording afleggen aan het volk;
afwijzen van vergunningen voor protestdemonstraties;
uitspelen van burgers tegen elkaar;
zaaien van onderlinge verdeeldheid in de samenleving - dit keer niet door de kolonisator - dit zijn onder meer zaken die de menselijke vrijheid aantasten en beknotten.

Het zijn vooral armoede en corruptie die de VHP ziet als onvrijheid in de meest letterlijke zin van het woord. Corruptie veroorzaakt armoede waardoor er onvoldoende geld is om je gezondheid te beschermen, een eigen huis te kunnen bezitten, werk te vinden, je kinderen kansen te bieden voor goed onderwijs en je zelf te kunnen ontwikkelen of te bevrijden uit uitzichtloosheid.

VHP roept op tot een bezinningsvolle ‘Dag der Vrijheden’ voor bevrijding uit de ketenen van armoede en corruptie en wenst de gehele Surinaamse natie ‘wan Switi Keti-Koti’ toe.

VHP

0 comments:

Een reactie plaatsen