donderdag 29 juni 2017

Vicepresident Adhin: 'De regering zal evalueren en handelen'

Regering maakt nauwelijks woorden vuil aan strafeis tegen Bouterse

Bee (ABOP): 'Ik heb geen boodschap aan bedreigingen van welke fractie dan ook'


'De regering zal evalueren en handelen.' Dit stelde vicepresident Ashwin Adhin vanmorgen, donderdag 29 juni 2017, in De Nationale Assemblee. De fractieleiders Chandrikapersad Santokhi (VHP), Carl Breeveld (DOE) en Marinus Bee (ABOP) stelden, dat het recht zijn beloop moet hebben in het 8 decemberstrafproces. Fractieleider André Misiekaba (NDP) voerde aan, dat de Amnestiewet zoals alle wetten wordt gerespecteerd en gehandhaafd. Welke uitspraak dan ook, zal niet legitiem zijn en als zodanig niet uitvoerbaar, beweerde de NDP'er.

 Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons gaf vóór de behandeling van het Ontwikkelingsplan en de begroting 2017 de fractieleiders de gelegenheid zich kort uit te laten over het 8 decemberstrafproces, aldus Starnieuws. Het Openbaar Ministerie heeft gisteren 20 jaar cel geëist tegen Desi Bouterse, die ook president is van het land.


Santokhi merkte op, dat de president extra belast is met het requisitoir. Hij wilde weten wat het standpunt is van de regering. Hij benadrukte, dat ongeacht welk besluit ook wordt genomen, in een rechtsstaat de rechter het laatste woord heeft. Hij deed een beroep op de regering en eenieder om de onafhankelijkheid van de rechter te waarborgen en stelde dat de rechterlijke macht onbevreesd haar werk moet kunnen doen.

De vicepresident merkte op dat de machten onafhankelijk zijn. Onafhankelijk houdt volgens hem echter niet in dat 'wij naast elkaar moeten leven. Wij zullen met elkaar moeten leven daarom vind ik het jammer dat wij op deze manier met elkaar omgaan'.

Breeveld stelde dat DOE zich verzet heeft tegen de Amnestiewet en dat er ook protest was aangetekend tegen het toepassen van artikel 148 van de Grondwet om het 8 decemberstrafproces onmiddellijk te beëindigen. Deze kwestie heeft gezorgd voor een breuk in de coalitie. De rechterlijke macht moet alle ruimte krijgen om haar werk te doen, aldus Breeveld, en de zaak moet op z'n beloop worden gelaten.

Waarnemend fractieleider van de ABOP, Marinus Bee, zei geen boodschap te hebben aan bedreigingen van welke fractie dan ook, doelend op de uitspraken van NDP'er Misiekaba. 'De rechterlijke macht moet haar werk gewoon kunnen doen De rechters doen hun werk sinds jaar en dag. Niet omdat het om een specifiek geval gaat, moeten er bedreigingen worden geuit.' Hij vroeg geen obstructie te plegen en het verloop van het proces af te wachten.

0 comments:

Een reactie plaatsen