dinsdag 27 juni 2017

VPCO Curaçao kampt jaarlijks met grote financiële tekorten

'Overheidsbekostiging ontoereikend voor goede verzorging van deugdelijk onderwijs'


De Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) kampt jaarlijks met grote financiële tekorten. Deze tekorten worden veroorzaakt doordat de overheidsbekostiging ontoereikend is voor de goede verzorging van deugdelijk onderwijs. Dat stelt de VPCO, aldus vandaag, dinsdag 27 juni 2017, het Antilliaans Dagblad

'De overheid handelt daarmee in strijd met haar wettelijke verplichting op dat punt.' De vereniging reageert hiermee op berichten, dat zij leerlingen, hun ouders of verzorgers zou verplichten tot het doen van financiële bijdragen voor het lidmaatschap van de VPCO om in aanmerking te komen voor plaatsing op een VPCO-school. Volgens de berichtgeving zou dit in strijd zijn met de wet op het gratis onderwijs.

Hoewel de VPCO niet in wil gaan op individuele gevallen, meldt de vereniging wel stellig ‘dat in geen van de gevallen waarin leerlingen voor plaatsing zijn afgewezen, deze afwijzing gedragen werd door niet-betaling van lidmaatschapsgeld met betrekking op een schooljaar waarin de wetgeving op het gratis onderwijs geldt’.

0 comments:

Een reactie plaatsen