woensdag 28 juni 2017

Vraagtekens bij vakbondsman Berenstein bij achter gesloten deuren bespreken problemen gezondheidssector

'In feite erkent de regering dat er een crisis is in de gezondheidszorg'

'De sociale wetten zijn ook niet volgens de internationale afspraken gemaakt'


'De gezondheidszorg heeft een financieringsprobleem. De regering heeft de crisis in deze sector zelf veroorzaakt, omdat ze zaken is gaan financieren die niet hoefden. Daarnaast is het heel systeem van sociale wetten niet volgens de standaarden opgezet, waardoor het nu rammelt en het financieren van diensten moeilijker blijkt dan gedacht', aldus Robby Berenstein, voorzitter van C-47 - die gisteren met bonden een persconferentie over de crisis had belegd -, vandaag, woensdag 28 juni 2017, op Starnieuws. 

Hij wil ook weten waarom de overheid de problemen in de gezondheidssector achter gesloten deuren wil bespreken in De Nationale Assemblee. 'In feite erkent de regering dat er een crisis is in de gezondheidszorg. Men wil het in comité generaal bespreken, dus in het geheim. Ik vraag mij in gemoede af waarom zoveel geheimzinnigheid.'

Berenstein benadrukt, dat de vakbeweging niet tegen sociale wetten is. 'We kunnen nooit tegen een goed en voorspelbaar sociaalzekerheidsstelsel zijn. Maar, wij hadden vooraf gewaarschuwd voor bepaalde zaken. Het was voor ons al duidelijk dat men op termijn een financieringsprobleem zou krijgen. De regering is dingen gaan financieren die niet hoefden. Denk maar aan de verplichte verzekering van 0 tot 16 jaar en vanaf 60 jaar. Heel veel van de kinderen hebben al een regeling via hun ouders en de ouderen via de pensioenregeling. Waarom moest je dat op je gaan nemen? We hebben vanaf begin aangetoond dat het problemen zou opleveren. I naf’ go play bigi yusu, want op termijn is het niet te financieren gebleken.'

De problemen in de gezondheidszorg zijn van fundamentele aard, deelt Berenstein mee. Het systeem voldoet niet aan actuariële en internationale grondslagen. Over het kostenplaatje is niet goed nagedacht en is er niet juist berekend. 'Elke verzekering, of het nu pensioen of ziektekosten betreft, moet door een actuaris worden berekend. Zo wordt nagegaan hoe het met de betaalbaarheid op lang termijn zit. Dat is hier niet gebeurd. De wet is samengesteld door een aantal mensen die geen kennis hebben van actuariële zaken.'

'De sociale wetten zijn ook niet volgens de internationale afspraken gemaakt, wat maakt dat ze nu voor nog meer problemen zorgen. Wereldwijd is het de International Labour Organization (ILO) die belast is met sociale zekerheidsstelsels. De counterpart van de ILO in Suriname is het ministerie van Arbeid. Dus in feite zouden deze wetten om te voldoen aan die grondslagen onder het ministerie van Arbeid vallen. Nu krijgt men grote problemen in de gezondheidszorg.'

De vakbeweging vreest het ergste. Met de maatregelen die de overheid wil treffen om het financieel gat te dichten, willen de vakbonden niet meegaan. Geëist wordt dat de wetten worden herzien. 'We vrezen nu de minister van Volksgezondheid heeft aangegeven dat de problemen niet structureel opgelost gaan worden. Wat de overheid nu doet is dat de minister bekendmaakt dat er een vorm van belasting komt, om wat ontbreekt aan geld in het systeem te stoppen. Maar, zo gaan we aan de gang blijven. We geven nu al aan dat we daarvoor niet te vinden zijn. Die wetten moeten structureel geëvalueerd en herzien worden.'

Ook moeten de sociale partners beter vertegenwoordigd worden in de verschillende besturen. 'Als je kijkt naar de Pensioenraad en de Zorgraad zie je dat de overheid domineert, fu kon taki abra un’ moni. Ook dat moet drastisch veranderen om uit de problemen te komen.'

0 comments:

Een reactie plaatsen