woensdag 7 juni 2017

VVD-fractie Tweede Kamer bezorgd vluchtelingenstroom uit Venezuela naar Curaçao

Kamerleden Han ten Broeke en André Bosman stellen Kamervragen


De VVD-fractie in de Tweede Kamer is geschrokken van de mededeling van minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie, dat tegenover iedere bij aankomst aangehouden illegale Venezolaan er zeven wel in zijn geslaagd Curaçao heimelijk binnen te komen. De bewindsman kondigde maatregelen aan om de Curaçaose kust waterdicht te maken tegen Venezolaanse vluchtelingen die via bootjes aan land proberen te komen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 7 juni 2017.

De publicatie hierover gisteren in het dagblad was meteen voor de VVD'ers Han ten Broeke en André Bosman aanleiding om de ministers Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie en Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schriftelijk om opheldering te vragen:


2017Z07680

Vragen van de leden Ten Broeke en Bosman (beiden VVD) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie over het bericht “Curaçaose kust gaat dicht” (ingezonden 7 juni 2017)

1
Bent u bekend met het bericht “Curaçaose kust gaat dicht”? 1)

2
Klopt het dat de Curaçaose Raad van Ministers heeft besloten om de Curaçaose kust tijdelijk af te sluiten om de vluchtelingenstroom uit Venezuela – wederom geïllustreerd door de grote onderscheppingsoperatie van vorige week - het hoofd te bieden, zoals in het artikel wordt beweerd?

3
Kan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich herinneren dat hij tijdens het Algemeen overleg over Venezuela op 17 mei jl., meedeelde dat er “op dit moment geen grote stroom vluchtelingen naar de Benedenwindse Eilanden [is]”? 2)

4
Hoe verhoudt de vorige week ingestelde commissie zich tot de eerder opgerichte Taskforce Venezuela? Richt deze commissie zich, zoals in het artikel wordt gesuggereerd, specifiek op de vluchtelingenproblematiek?

5
Wat betekent het afsluiten van de Curaçaose kust concreet? Hoe verschilt de tijdelijke opdracht van de Kustwacht van de opdracht die zij voorheen had?

6
Naar welke cijfers verwijst minister Girigorie als hij stelt dat “[c]ijfers bewijzen dat voor iedere persoon die wordt aangehouden, zeven anderen het wél is gelukt Curaçao illegaal te betreden”? Deelt u de mening dat deze cijfers, indien juist, gerust schokkend genoemd kunnen worden?

7
Wordt de Nederlandse regering betrokken bij het in het artikel vermelde onderzoek naar de wijze waarop Venezolanen Curaçao illegaal betreden? Deelt u de mening dat medewerking van de Nederlandse regering hieraan gewenst is, aangezien het de grenzen van het Koninkrijk betreft?


2) Zie het verslag van het Algemeen overleg Venezuela d.d. 17 mei 2017, Kamerstuk 29 653, nr. 31


0 comments:

Een reactie plaatsen